13-05-2014

Put do sreće

Svjetska kampanja za povratak moralnih i etičkih vrijednosti u društvu na miran način, bazirana na knjizi "Put do sreće" koju je napisao Ron Habard i prevedena na više od 70 jezika stigla je i do Crne Gore.

Put do sreće | Radio Televizija Budva

Riječ je o nereligijskom i nepolitičkom moralnom kodeksu zasnovanom na zdravom razumu.

"Cilj kampanje je da poboljšamo etičke i moralne vrijednosti u društvu, kako bi ljudi imali bolji život", kazao je dr Žarko Kostić, predsjednik Građanske asocijacije iz Makedonije.

"Glavni faktor ove kampanje je da se ova knjiga podijeli ljudima, te smo odštampali 20 hiljada kopija za Crnu Goru", kazala je predstavnica svjetske fondacije Put do sreće, Rozi Frajhof.

Ona je kazala da će biti organizovane i radionice i seminari, te gostovanja na Radio i TV stanicama.