19-01-2023

Rastu cijene, uvoz, potrošnja domaćinstava, izdvajanja za naknade…

Prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, prihodi budžeta u 2022. godini iznosili su 2,009 milijardi eura ili 35,2 odsto procijenjenog BDP-a (5,700,4 milijardi) i veći su u odnosu na 2021. godinu za 97,6 miliona ili 5,1 odsto. U odnosu na planirane, prihodi su ostvareni iznad planiranih za 78 miliona ili četiri odsto.

Rastu cijene, uvoz, potrošnja domaćinstava, izdvajanja za naknade… | Radio Televizija Budva

Kako je CdM-u saopšteno iz resora Aleksandra Damjanovića, u okviru tekuće potrošnje, niže izvršenje od plana evidnetirano je na poziciji bruto zarada za 17,7 miliona (za 3.6 odsto), rashoda za materijal 11 miliona (odnosno za 22,9 odsto), ostalih izdataka 8,8 miliona (17,5 odsto).

“Pored navedenog, u okviru transfera za socijalnu zaštitu, izvršenje u 2022. godini je na nivou 668,4 miliona što je 29,6 miliona, odnosno 4,2 odsto niže od plana. Navedeno niže ostvarenje se dominantno odnosi na prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, do kojeg je došlo usljed potrebe preusmjeravanja sredstava sa ove na budžetsku poziciju Transferi institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru u cilju adekvatne klasifikacije izdataka za jednokratne pomoći penzionerima”, saopšteno je CdM-u iz MF.

S tim u vezi, kako navode, budžetska pozicija Transfera institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru, realizovana je u iznosu 337 miliona, što je za 32 miliona, dnosno 10,7 odsto više od plana.

“Rast naplate budžetskih prihoda rezultat je, prevashodno, rasta prihoda po osnovu PDV-a, koji su naplaćeni u iznosu od 908,1 milion što je za 216,1 milion ili 31,2 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Rast ove kategorije prihoda rezultat je, u najvećoj mjeri, rasta potrošnje domaćinstava, rasta cijena kao i značajnog rasta uvoza. Posljedično tome, prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije zabilježili su rast od preko 40 odsto u odnosu na 2021. godinu”, navode u MF-u.

U poređenju sa 2021. godinom, kako navode, prihodi od akciza manji su za 2,9 miliona ili 1,1 odsto, usljed implementacije Odluke o smanjenju akciza na gorivo. Navedeni pad bio bi značajno veći, ali je isti kompenzovao rast prihoda od akciza na duvan i duvanske proizvode koji su u odnosu na prethodnu godinu veći za 31,6 miliona ili 52,3 odsto, kao rezultat suzbijanja aktivnosti na nelegalnom tržištu duvana i duvanskih proizvoda.

“Rast u odnosu na prethodnu godinu ali i plan bilježe i prihodi od poreza na dobit pravnih lica, što je rezultat unašrijeđene poreske discipline”, ističu u MF-u.

Takođe, značajan rast u odnosu na posmatrani period bilježi i kategorija naknada, i to u iznosu od 21,7 miliona ili 42,4 odsto, prevashodno kao rezultat uplata u vezi sa istraživanjem nafte i gasa, kao i uplata po osnovu implementacije projekta „Ekonomskog državljanstva“.

U Ministarstvu finansija navode da u odnosu na 2021. godinu, manja naplata prihoda ostvarena je kod poreza i doprinosa na zarade usljed uvođenja neoporezivog dijela zarade i ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, i to u iznosu od 91,7 miliona ili 16,5 odsto.

Kako navode, na nižu naplatu poreza na dohodak, uticalo je i usvajanje Zakona o izmjenama i dopuni zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je povećan procenat ustupljenih prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica lokalnim samoupravama kroz istovremeno smanjenje prihoda koji su do tada po ovom osnovu pripadali centralnom budžetu.

Ukupni rashodi u 2022. godini izvršeni su na nivou od 2,269,2 milijardi ili 39,8 odsto BDP-a što je u odnosu na planirane manje za 115 miliona ili 4,8 odato. U odnosu na 2021. godinu, rashodi su veći za 258,31 miliona, odnosno 12,8 odsto.

U 2022. godini, u strukturi potrošnje, Tekuća potrošnja predstavlja 91 odsto, dok kapitlani budžet na nivou od devet odsto ukupne budžetske potrošnje.

Tekuća potrošnja realizovana je u iznosu od 2,066 milijardi, što predstavlja niže ostvarenje od plana za 77,5 miliona, odnosno 3,6 odsto, dok je za 210,75 miliona izvršenje više u odnosu na 2021. godinu, odnosno 11.36 odsto.

Dodatno, u okviru tekuće potrošnje evidentirano je izvršenje na budžetskoj poziciji Pozajmice i krediti u iznosu od 32,1 milion, a koje se odnosi dominanto na evidentiranje transfernih zajmova.

Kapitalni budžet realizovan u iznosu od 203 miliona, što je 37,5 milliona ili 15,6 odsto niže od plana. U odnosu na 2021. godinu, kapitalni budžet je realizovan za 47,6 miliona više, odnosno za 30,1 odsto

U 2022. godini ostvaren je deficit budžeta na nivou od 260 miliona ili 4,6 odsto BDP-a što je u odnosu na planirani manje za 193 miliona ili 42,6 odsto.

Izvor: CDM