07-06-2014

Sanacija mosta na Kamenovu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u sklopu svog programa sanacija obale, iniciralo je i finansiralo rekonstrukciju mosta na plaži Kamenovo.

Sanacija mosta na Kamenovu | Radio Televizija Budva