31-03-2015

Sava Montenegro osiguranje ostvarilo profit od 1,51 milion eura

Na I redovnoj sjednici Skupštine akcionara Sava Montenegro osiguranja, održanoj 27.03.2015. godine u Podgorici, usvojen je Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu.

Sava Montenegro osiguranje ostvarilo profit od 1,51 milion eura | Radio Televizija Budva

Osiguravajuće društvo Sava Montenegro, koje je u 100 procentnom vlasništvu reosiguravajuće kuće Sava Re iz Ljubljane, poslovnu 2014. godinu završilo je sa neto profitom od 1,51 milion eura.

U 2014. godini fakturisano je 11,47 miliona eura premije, čime je zabilježen rast produkcije za 2,8 odsto u odnosu na 2013. godinu.

„I pored otežanih uslova poslovanja, Sava Montenegro osiguranje je uspjelo da premaši plan, kao i rezultat poslovanja ostvaren u 2013. godini za oko 50 odsto. 11,47 miliona eura bruto fakturisane premije nam je omogućilo rast učešća na tržištu neživotnih osiguranja za 1,15 odsto, tako da smo sa 19,16 odsto učešća zadržali stabilnu poziciju druge po veličini osiguravajuće kuće u Crnoj Gori”, rekao je izvršni direktor Nebojša Šćekić.

Bruto fakturisana premija osiguranja vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti, u iznosu od 7,36 miliona eura, veća je za 9,4 odsto od ostvarene u 2013. godini. Ostvarena bruto fakturisana premija osiguranja imovine od požara i nekih drugih opasnosti, u iznosu od 0,87 miliona eura, veća je od fakturisane u 2013. godini za 6,4 odsto. Uprkos činjenici da iznos bruto fakturisane premije osiguranja motornih vozila (AK) na domaćem tržištu osiguranja u posljednjih nekoliko godina ima trend pada, Sava Montenegro osiguranje je uspjelo da zadrži oko 30 odsto učešća na crnogorskom tržištu, sa ukupno fakturisanim iznosom premije od 1,41 milion eura.

U prethodnoj godini plaćeno je 3 448 šteta, u iznosu od 3,92 miliona eura.
Na kraju 2014. godine, Sava Montenegro osiguranje je imalo bruto tehničke rezerve u iznosu od 14,9 miliona eura. U skladu sa regulativom, Društvo je sredstva tehničkih rezervi uložilo u depozite kod poslovnih banaka, državne obveznice i investicione nekretnine.

U 2014. godini Grupa Sava Re ostvarila je rekordan profit od 30,5 miliona eura, ili 27 odsto više od planiranog. Sava Re Grupa je ostvarila 468 miliona eura bruto fakturisane premije ili 21 odsto više nego u 2013. godini, uglavnom kao efekat potpune konsolidacije Zavarovalnice Maribor.

Osiguravajuće društvo Sava Montenegro, koje je u 100 procentnom vlasništvu reosiguravajuće kuće Sava Re, posluje na crnogorskom tržištu neživotnih osiguranja već 15 godina, sa tržišnim učešćem od preko 19 odsto.