02-12-2023

Socijalni savjet o starosnoj granici za odlazak u penziju

Danas bi trebalo da bude održana sjednica Socijalnog savjeta na kojoj će se razmatrati granica za starosnu penziju u okviru Zakona o Penzijskom i invalidskom osiguranju.

Socijalni savjet o starosnoj granici za odlazak u penziju | Radio Televizija Budva

Ilustracija, Foto: Pixabay

Početkom novembra stupila je na snagu Odluka Ustavnog suda kojom je ukinuta Odredba kojom je bio definisan odlazak u starosnu penziju muškarcima sa 66 godina i ženama sa 64 godine uz minimum 15 godina staža osiguranja.

Ustavni sud je obrazložio da takva odredba diskriminiše muškarce i sada je jedini uslov za sticanje penzije 40 godina staža. Istom odlukom Ustavni sud je naložio Vladi da u roku od 30 dana pripremi i Skupštini pošalje izmjenu ovog člana kojim bi se definisala nova starosna granica..

(RTCG)