23-11-2023

(VIDEO) Jovanović odložio nastavak desete sjednice SO Budva

Predsjednik SO Budva Nikola Jovanović odložio je nastavak desete sjednica lokalnog parlamenta koja je bila zakazana danas po hitnom postupku.Sjednici je prisustvovao 31 odbornik, što omogućava postojanje kvoruma.

Jovanović je predložio dopunu Dnevnog reda, za je glasalo 23, uzdržanih je bilo osam odbornika. Predlog je usvojen većinom.

Na početku predsjendik SO Budva Nikola Jovanović otvorio je sjednicu i predložio Dnevni red.

Sjednica je nakon pauze od jednog sata nastavljena, a na predlog predsjednika Jovanovića, započela je minutom ćutanja zbog samoubistva mladog Budvanina.

"Mislim da kao zajedničko društvo nismo odgovorili problemu i smatram da treba preventivno da se bavimo pitanjem povećanja broja suicida u Budvi. Ovim putem izjavljujem saučešće porodici", kazao je Jovanović.

Odbornica DF-a Marijana Božović najavila je tačku Predlog Odluke o linijskom gradskom prevozu i prigradskom prevozu putnika na terioriji Opštine Budva, na koju se odbornik Demokrata Marko Marković javio i dodao da smatra da tačka Statutom nije ispravna.

Otovrena je prva tačka Dnevnog reda Predlog odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture i uvodnu riječ je imala Vesna Gigović.

Za raspravu se javio odbornik DPS-a Merim Smajlagić i kazao da Odluka ima nejasnoća i molio je za pojašnjenje. Nakon njega za riječ se javila odbornica Demokrata Slavica Maslovar i ukazala na nejasnoće u vezi tehničkih stvari.

Saša Samardžić odbornik DPS-a nadovezao se na diskusiju i kazao da takovoj Odluci mora da se pristupi suštinski i da ista treba da se vrati na doradu.

Odobornik DPS-a Milan Tičić se osvrnuo na trenutnu političku situaciju i opravdanost hitnosti sjednice.

Jovo Perović iz SDP-a tražio je pojašnjenje o tome ko odlučuje o tome da se drugi subjekti izuzimaju u Odluci.

"Sve odredbe Odluke od prvog do poslednjeg člana, propisane su zakonom kulture. Ova Odluka se donosi prvi put, a nakon toga raspisan će biti konkurs", na nedoumice je odgovorila Vesna Gigović.

U drugom krugu rasprave javila se odbornica Demokrata Dragana Kažanegra Stanišić i kazala da niko nije komentarisao namjenu Odluke već da je dobronamjerna, međutim članovi konkretno jesu komentarisani. Dodala je da treba svi da učestvuju u javnoj rasparavi.

Sljedeći se za riječ javio odbornik DF-a Nikola Kralj koji je odgovorio na izlaganje Slavice Maslovar i Petra Odžića ističući da ova odluka treba gradu.

Odbornik Marko Marković je zatražio povlačenje odluke.

Ivan Ivanović odbornik GP URA javio se za riječ i pitao koja je hitnost donošenja odluke na kraju godine.

Glavna administratorka Nevenka Božović kazala je da odluka nije nezakonita jer je donijeta u skladu sa zakonom o kulturi odredbom Člana 68.

Rasprava za prvu tačku je zaključena, Odluka o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture je usvojena. Za je glasalo 17, protiv 13, a jedan odbornik je bio uzdržan.Na redu je druga tačka Predlog Zaključaka o usvajanju Izvještaja o radu sportskih subjekata kojima su opredijeljena sredstva iz Budžeta opštine Budva za 2022. godinu.

Za raspravu se javio odbornik Demokrata Krsto Radović koji je rekao da će glasti za drugu tačku, ali se osvrnuo na problematiku u vaterpolo klub "Budva", i na nova imenovanja unutar rukovodstva. Dodao da je od predsjednika Višeg suda Borisa Savića dobio službeni odgovor da je taj sud poslednji put dozvolio Božoviću da potpiše 20. novembra.

Nikola Jovanović kazao je da je potpis Mila Božović vjerodostojan.

"Jasno je da predsjednik Opštine Budva potpiše sva dokumenta koja mu budu dostavljena. Ponavljam, sva dokumenta koja su dostavljene ovom domu potpisana su vjerodostojno. Odgovorno tvrdim i stojim iza toga", istakao je Jovanović.

Jovanović je takođe dodao da je u pitanju dezavuisanje javnosti.

"Nije zloupotrebljen potpis, angažujte grafologa. Sva dokumenta koja su upućena SO, svaki akt je potpisao Božović. Nikad nije korišten faksimil, niti je bilo kada zloupotrebljen. Zadnji put je Božović potpisivao 22. novembra“, kazao je Jovanović.

Marijana Božović je potvrdila riječi Jovanovića navodeći da nije zloupotrijebljen potpis Božovića.

Za repliku se javio Krsto Radović koji je istakao da je normalno da postoji sumnja.

Milan Tičić se osvrnuo na situaciju u RK Budvanska rivijera i dodao da nije bila nikad gora.

Odbornik Nikola Kralj se javio za riječ i kazao da zbog DPS-a nema FK Mogren.

Rasprava za drugu tačku Predlog Zaključaka o usvajanju Izvještaja o radu sportskih subjekata kojima su opredijeljena sredstva iz Budžeta opštine Budva za 2022. godinu je završena i odluka je usvojena. Za je bilo 21, nije bilo protiv, a uzdržanih je bilo osam. Druga tačka je usvojena većinom.

Saglasni odbornici su prešli odmah na petu tačku Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Budžetu opštine Budva za 2023. godinu.

Sekretarka Sekretarijata za finansije Sonja Kuljača je istakla da nije za pohvalu da se radi pozitivni rebalans. Najveća odstupanja nastala su u dijelu poreza na nepokretnosti. Takođe, dodala je da je došlo do usvajanja novog Granskog kolektivnog ugovora što je doprinijelo i do povećanja zarada. Ishod sudske odluke sa WTE-om je dodatno otežao situaciju, pa su trenutno u procesu žalbe.

Za raspravu u prvom krugu javio se Saša Samardžić koji smatra da je povećanje preveliko. Petar Odžić je istako da budžetski deficit znači da su više potrošili nego prihodovali.

Amandman Sanje Vujović je usvojen.

Peta tačka Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Budžetu opštine Budva za 2023. godinu usvojena je većinom, za je glasalo 18, protiv osam i uzdržanih je bilo četiri.

Nakon pauze, nastavljena je sjednica kojoj je prisustvovalo 25 odbornika, što omogućava postojanje kvoruma.

Odbornik DPS-a Milan Tičić naglasio je da njihov odbornički klub neće prisustvovati nastavku sjednice, jer nedostaje određeni broj odbornika. Odbornik SD-a Petar Odžić predložio je nastavak rada na nekoj od narednih sjednica.

Odbornici partija DPS i SD napustili su skupštinsku salu.

Jovanović je predložio odlaganje sjednice, za je glasalo 15, protiv šest, uzdržanih odbornika nije bilo.

Podsjećamo za sjednicu je bio predviđen sljedeći Dnevni red:

1. Predlog odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture;
2. Predlog Zaključaka o usvajanju Izvještaja o radu sportskih subjekata kojima su opredijeljena sredstva iz Budžeta opštine Budva za 2022. godinu;
3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena regulisanih komunalnih usluga "Vodovod i kanalizacija", d.o.o. Budva za 2023. godinu;
4. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti i pokriće gubitaka "Vodovod i kanalizacija", d.o.o. Budva za 2020. i 2021. godinu;
5. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Budžetu opštine Budva za 2023. godinu.
6. Predlog Izmjena i dopuna Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2023. godinu;
7. Predlog Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2023. godinu;
8. Predlog Odluke o linijskom gradskom prevozu i prigradskom prevozu putnika na terioriji Opštine Budva;
9. Predlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine Budva (Berislav Fabris);
10. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednice Opštine Budva (Jasna Dokić).


D.Č.