26-05-2023

(VIDEO) Kampanja „Poštuj život-vrati oružje"

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije od danas, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, nastavlja sa intenzivnijim sprovođenjem kampanje „Poštuj život – vrati oružje“, a u cilju podizanja svijesti građana o opasnosti od štetnih posljedica posjedovanja vatrenog oružja.


Foto: MUP

Uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori snimljena su tri video spota za kampanju koja će biti emitovana u narednom periodu, kao i tri radijske reklame, sa jasnim porukama i načinima na koje građani mogu, bez pravnih posljedica, policiji dobrovoljno da predaju vatreno oružje.

"Podsjećamo da je Uprava policije 8. maja pozvala građane da shodno Zakonu o oružju mogu bez bilo kakvih pravnih posljedica nesmetano i dobrovoljno policiji predati vatreno oružje bez obzira na to da li oružje posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu i nezavisno o kojoj kategoriji vatrenog oružja je riječ", navode iz policije.

Pozivom na broj 122 građanin može obavijestiti policijske službenike da želi da vrati oružje, nakon čega će policijski službenik preuzeti oružje na mjestu gdje se lice nalazi i izdati potvrdu o preuzetom vatrenom oružju. Važno je napomenuti da građani ne treba sami da donose oružje u stanice policije, prije svega zbog bezbjednosti, posebno ako se radi o eksplozivnim napravama."Od tog datuma građani su do danas policiji predali 296 komada vatrenog oružja, 13.485 komada municije različitog kalibra, 32 minsko – eksplozivnih sredstava i 157 djelova oružja. Napominjemo takođe da je od stupanja na snagu Zakona o oružju vraćeno 2.315 komada vatrenog oružja, 49.712 komada municije različitog kalibra, 419 minsko-eksplozivnih sredstava i 1.285 djelova oružja", istakli su iz policije.

Imajući u vidu nemile događaje koji su se dogodili u prethodnom periodu u regionu, ali i kod nas, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori sprovodi kampanju u cilju podizanja svijesti građana o zloupotrebi lakog i malokalibarskog oružja.

"Koristimo priliku da se zahvalimo svim građanima koji dobrovoljno policiji predaju oružje svakodnevno i svojim postupcima doprinose da zajedno stvramo još bezbjedniji ambijent za odrastanje naše djece i budućih generacija, te još jednom apelujemo na sve građane koji posjeduju oružje da iskoriste ovu mogućnost doprinoseći tako ličnoj, ali i bezbjednosti svojih porodica i društva u cjelini", poručili su iz UP.