08-12-2017

VIDEO Put Cetinje - Budva: početkom naredne sedmice možda prohodan put

Mještani su zabrinuti, pitaju se zašto radovi na tom terenu, koji je poznat po odronima nisu ranije završeni, a ne sada u decembru, kada se mogu očekivati kiša i snijeg.

VIDEO Put Cetinje - Budva: početkom naredne sedmice možda prohodan put | Radio Televizija Budva

Put Cetinje - Budva i dalje je zatvoren zbog odrona koji se desio 2. decembra.

Situacija na terenu je, kažu u Direkciji za saobraćaj, bolja, ali čekaće se bar još nekoliko dana da se put pusti u saobraćaj.
Kamene gromade su i dalje na putu.

"Došlo je do smirivanja situacije, sada se radi jedan kameni nabačaj, koji će sluziti kao tampon zona pri izgradnji jednog potpornog zida koji će štititi dalje odronjavanje", rekao je Dušan Kokić iz Direkcije za saobraćaj.

Uporedo se postavljaju zaštitne mreže.

Mještani kažu da su odroni veliki problem, a posebno ih plaši najava padavina.

Pored ovog mjesta, radovi se odvijaju i na dionici Košljun - Zavala, kao i kod novog tunela. Iako je bilo predviđeno da svi radovi budu gotovi do kraja novembra, od toga nema ništa. Posao će definitivno biti prenijet i u narednu godinu.

"To je ovaj dio od velikog tunela prema Brajićima, gdje se spušta niveleta puta, veći dio tih radova je završen, vrlo brzo počinju radovi na asfaltiranju u velikom tunelu. Tako da će ti radovi sigurno biti završeni do Nove godine. Imamo neko kašnjenje od nekih mjesec dana, ne računajući ovo što se desilo sa odronjavanjem brda", kaže Kokić.

Mještani apeluju da radovi budu urađeni najkvalitetnije.

"Nije problem, neka se zatvori put i godinu dana, ali da se napravi da je 100 odsto siguran, da je siguran i da je kvaliteteno urađen, da ne bude da se popravlja...", rekao je Drecun