10-08-2023

Virtuelna posjeta Manastiru Gradište

Manastir Gradište podignut je na uzvišenju u Buljarici, a njegovo ime vezuje se za toponim gradina – u značenju ostatak naselja ili utvrđenja koje je tu moglo postojati prije osnivanja manastira. Od Petrovca je udaljen 2,5 km u pravcu Bara.


Foto: Muzeji i galerije Budve

Arheološkim istraživanjima u porti manastira pronađeni su ostaci starije, vjerovatno antičke, građevine, kao i nekoliko grobova iz perioda rimske uprave u ovom kraju. Prvi pisani pomen ovog manastira potiče iz povelje srpskog kralja Milutina s početka XIV vijeka. Manastir Gradište je vjekovima, do Prvog svjetskog rata, bio važna filijala (metoh) manastira Dečani.

Manastir je podignut na ostacima antičke građevine. Pored konaka, sadrži tri crkve. Glavna manastirska crkva je posvećena Sv. Nikoli, a druge dvije Sv. Savi i Uspenju Bogorodice. Po predanju osnovan je u XII vijeku, a u pisanim dokumentima se pominje od 1305. godine, u vrijeme kralja Milutina. Čitava unutrašnjost crkve Sv. Nikole pokrivena je fresko slikarstvom koje je 1620. godine uradio Pop Strahinja iz Budimlja. Ikonostas crkve Sv. Nikole je izrezbario i oslikao slikar Vasilije Rafailović, pripadnik čuvene bokokotorske slikarske škole Rafailo Dimitrijević iz Risna. Naročito poznata i zanimljiva ikona na ovom ikonostasu je ikona na kojoj je predstavljen Sv. Hristifor sa pseće-magarećom glavom.


Pogledajte virtuelni prikaz Manastira Gradište