02-04-2024

Za izgradnju svih auto-puteva i brzih cesti biće potrebno 7 milijardi eura

Na osnovu raspoložive dokumentacije, gruba procjena je da bi cijena radova za sve dionice autoputeva i brzih saobraćajnica iznosila oko 7 milijardi eura, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

Za izgradnju svih auto-puteva i brzih cesti biće potrebno 7 milijardi eura | Radio Televizija Budva

Foto: Printscreen

„Nakon završetka tehničke dokumentacije tj. idejnih projekata za brze saobraćajnice imaćemo više informacija u smislu cijene koštanja i tehničkih podataka, nakon čega će se definisati izvori finasiranja i dinamika izgradnje brzih saobraćajnica“, rekao je za Borbu ministar Radulović.

Na pitanje o obezbjeđenju tolikog novca, ministar je kazao da je opredjeljenje ove Vlade “da se država može zadužiti za potrebe vraćanja starih dugova i za kapitalne projekte i to u iznosu od 900 miliona godišnje.


“Uz ovakve projekcije, kao i koristeći dostupna bespovratna sredstva EK, povoljne kredite EBRD-a i druge izvore finasranja, kao i koristeći različite načine izgradnje (npr. privatno-javno partnerstvo) smatramo realnim realizaciju projekata autoputeva i brzih saobraćajnica”, dodao je on.

Prioritet auto-put do Boljara
Vlada je, prema riječima Radulovića, prioritet dala autoputu Bar-Boljare u odnosu na druge projekte, te da nastavak izgradnje od Andrijevice do Boljara predstavlja jednu od prvih narednih faza izgradnje.

“Nakon završetka Idejnog projekta za dionicu Andrijevica-Boljare, pristupićemo pripremi tenderske dokumentacije i proceduri izbora izvođača radova. Na javnom pozivu se mogu javite svi zainteresovani izvođači radova koji ispunjavaju propisane uslove i nema prepreka da se jave i izvođači radova iz NR Kine“, kazao je Radulović.

U ovoj godini, kako je podsjetio, raspisani su javni pozivi za izradu Idejnog rješanja za prelazak Bokokotorskog zaliva, Idejnog rješenja za ukrštanja Jadransko-jonskog i autoputa Bar-Boljare, Idejnog rješenja autoputa Andrijevica-Peć, Idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča-Pljevlja-Goražde i Idejnog projekta za dionicu Andrijevica-Boljare.

“Takođe, kao što vam je poznato obezbijeđena je finansijska podrška EK i EBRD za izgradnju dionice Mateševo-Andrijevica, za koju će se izbor izvođača radova sprovesti po pravilima EBRD-a. Sve ovo nas ohrabruje da će i radovi na projektima autoputeva i brzih saobraćajnica otpočeti u period od naredne dvije godine i samim tim biti realizovani u navedenom roku. Naravno, značajan broj ovih projekta ima međunarodni karakter, i sama dinamika radova se mora usklađivati sa dinamikom radova drugih država, a što ponekad može uticati na promjenu planiranih aktivnosti“, naveo je ministar.