04-12-2015

Zimska škola u prirodi „Svi na skije - čarobna zima“

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa Zavodom za školstvo, lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom po prvi put ove godine realizuje obrazovni program “Svi na skije - čarobna zima” kojim je predviđeno organizovanje zimske škole u prirodi za osnovce od IV do IX razreda.

Zimska škola u prirodi „Svi na skije - čarobna zima“ | Radio Televizija Budva

Obrazovnim programom predviđeno je da se ski škole organizuju tokom februara i marta mjeseca u Kolašinu, Žabljaku, na Vučju kao i na Ivanovim Koritima. Radi bezbjednosti djece škole skijanja biće organizovane u toku radnih dana kada na skijalištima u pomenutom periodu boravi manji broj gostiju.

Program obuhvata prevoz, 4 noćenja na bazi punog pansiona, ski opremu, instruktora skijanja, ski pass, kulturno-zabavne sadržaje i obavezno osiguranje za djecu. Turistički poslenici su za ovu priliku pripremili specijalnu cijenu od oko 130 eura sa mogućnošću plaćanja u ratama i obezbijeđivanje gratis smještaja na bazi punog pansiona za jednog nastavnika iz škole na 20 učenika.

Prof. dr Rašid Hadžić, predsjednik komisije koja je pripremila program „Svi na skije - čarobna zima“ istakao je da program škole skijanja može predstavljati značajan činilac u procesu socijalizacije mladih i važan faktor koji učestvuje u formiranju i razvijanju svetrane ličnosti. „Kroz skijanje se obogaćuje motorika, koordinacija, poboljšavaju se funkcije aparata za kretanje, estetski doživljaji i razvija se smisao za lijep, zdrav i prirodan način života. U toku obuke, kroz proces usvajanja tehnike skijanja djeca se susrijeću sa vrijednostima, zahtjevima i normama koje vladaju u društvu i na taj način

škola skijanja daje svojevrstan doprinos povoljnim uslovima za razvoj ličnsti. Skijanje razvija i mnoge pozitivne crte karaktera, kao: smjelost, sigurnost, disciplinu, odlučnost, istrajnost, razbija nepotreban strah i nesigurnost.“ naveo je profesor Hadžić.

Organizovanje škola skijanja je veoma značajno za produžetak zimske turističke sezone, jer će skijališta raditi onoliko dugo koliko bude snijega na stazama. Ovaj obrazovni program povezuje obrazovanje i turizam na pravi način i stvara uslove da se u narednom periodu razvija novi proizvod - obrazovni turizam za djecu i mlade kroz raznovrsne škole u prirodi, na planini i na moru, koje imaju za cilj sticanje konkretnih znanja kroz osmišljene programe.