26-12-2019

Zbor građana Mjesne zajednice Petrovac u subotu

Zbor građana Mjesne zajednice Petrovac zakazan je za danas u sali „Crvene Komune“, sa početkom u 17h, saopšteno je iz Sekreterijata za lokalnu samoupravu.

Zbor građana Mjesne zajednice Petrovac u subotu | Radio Televizija Budva

Foto: TOB

Dnevni red Zbora:

1. Izbor novog savjeta MZ "Petrovac" zbog prestanka mandata dosadašnjem savjetu.

2. Izbor nadzornog odbora MZ "Petrovac" zbog isteka mandata dosadašnjem odboru.

Saziv sa dnevnim redom će biti objavljen u skladu sa članom 142 stav 4 statuta Opštine Budva i članom 62 tačka 2 odluke o MZ, sedam dana prije najavljenog održavanja, saopšteno je iz Sekretarijata za loklanu samoupravu.