28-12-2019

Danas Zbor građana Mjesne zajednice Petrovac

Zbor građana Mjesne zajednice Petrovac zakazan je za danas u sali „Crvene Komune“, sa početkom u 17h, saopšteno je iz Sekreterijata za lokalnu samoupravu.

Danas Zbor građana Mjesne zajednice Petrovac | Radio Televizija Budva

Dnevni red Zbora:

1. Izbor novog savjeta MZ "Petrovac" zbog prestanka mandata dosadašnjem savjetu.

2. Izbor nadzornog odbora MZ "Petrovac" zbog isteka mandata dosadašnjem odboru.