22-03-2020

CBCG: Od sjutra poznat način otplate kredita

CBCG sjutra će izaći sa primjerom obračuna kredita nakon moratorijuma od 90 dana koji je dogovoren sa bankarima. Nakon ponedjeljka biće jasno da li će se obračunavati kamate tokom moratorijuma, kako tvrde bankari, ili se one neće obračunavati i naplaćivati naknadno, prema navodima guvernera.

CBCG: Od sjutra poznat način otplate kredita | Radio Televizija Budva

Guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić kazao je juče za Vijesti, da nema nikakvog posebnog i dodatnog naplaćivanja kamate kad je u pitanju mjera Vlade preduzeta zbog ublažavanja finansijskog uticaja virusa korona na privredu i građane, kojom banke klijentima na tri mjeseca odlažu naplatu rata za kredite.

“Sve aktivnosti plaćanja (kamata, glavnica…) prestaju za period za koji je kredit odložen, odnosno u moratorijumu. Obračun obaveza se vrši shodno uslovima ugovora o kreditu, koji se ne smiju pogoršavati tokom moratorijuma, a što će Centralna banka posebno kontrolisati kod eventualnih prigovora klijenata”, rekao je Žugić juče za portal Vijesti.

Upitan da precizira šta tačno znači da će banke kamatu koju obračunavaju kapitalizovati na kraju perioda moratorijuma, kako je saopšteno iz CBCG nakon sastanka sa bankarima, Žugić je odgovorio da nema nikakvog posebnog i dodatnog naplaćivanja kamate.

“Tokom trajanja moratorijuma ne naplaćuje se ništa, a obračunava se i glavnica i kamata, prema uslovima iz ugovora o kreditu. I sve se prolongira za dodatna do tri mjeseca otplate istekom moratorijuma. Dakle, čitav kredit, odnosno njegova otplata, produžava se do tri mjeseca”, objasnio je Žugić.

Glavni izvršni direktor Hipotekarne banke i doskorašnji predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore Esad Zaimović kazao je da pretpostavlja da je izjava guvernera neprecizno prenijeta.

“Postoji nerazumijevanje u javnosti šta znači ova mjera, odnosno šta znači moratorijum. Prevedeno na naš jezik to znači odlaganje obaveze. Dakle, obaveza postoji, ona se ne umanjuje, već se samo odlaže njeno plaćanje. Za period od tri mjeseca moratorijuma redovna kamata će se obračunavati i ona će biti naknadno naplaćena. Sam pojam kredita znači pozajmljivanje novca uz kamatu, dakle nije besplatno i to bi u suprotnom značilo opraštanje kamate. Dakle, klijenti tri mjeseca nemaju obavezu da plaćaju ništa, ali će kamata biti obračunavata tokom tog perioda i nakon tri mjeseca klijenti će dobiti novi obračun u kojem će biti ukalkulisana ta kamata” , rekao je za Dan Zaimović.

Dodao je da među bankarima nema nedoumica i da je sve precizirano na ranijem sastanku.
Izvor: Rtcg/Cdm/Dan
Foto: Ilustracija