17-06-2020

CBCG: Odobreno osam hiljada kredita za tri mjeseca

Od početka marta do kraja maja odobreno je skoro osam hiljada novih kredita, u vrijednosti od oko 185 miliona EUR, čime je nastavljena intenzivna aktivnost banaka, saopšteno je na sjednici Savjeta Centralne banke (CBCG).


Foto: MINA

Na sjednici Savjeta, održanoj danas, ocijenjeno je da su banke adekvatno odgovorile na krizu dajući doprinos ublažavanju posljedica pandemije novog koronavirusa po stanovništvo i privredu.

Savjet je ocijenio i da su, uz pažljivo odabrane mjere CBCG, banke uspješno upravljale rizikom likvidnosti, kao i ostalim rizicima u svom poslovanju, koji su bili značajno uvećani, kao posljedica suočavanja sa pandemijom.

"Na kraju maja, banke su ostvarile neto dobit koja je 36 odsto manja u odnosu na uporedni period prethodne godine, što je bilo uslovljeno formiranjem dodatnih rezervi za kreditne gubitke, kao i smanjenim neto prihodom od naknada", navodi se u saopštenju CBCG.

Članovi Savjeta upoznati su sa rezultatima analize koju je pripremila CBCG, a koja se odnosi na uticaj koji je pandemija novog koronavirusa imala na internet i mobilna plaćanja.

Prema podacima od januara do aprila, ukupan broj platnih transakcija obavljenih mobilnim plaćanjem na kraju aprila je povećan 49 odsto u odnosu na januar.

"Broj platnih transakcija koje su fizička lica obavila mobilnim plaćanjem veći je čak 73 odsto. U istom izvještajnom periodu je evidentiran i rast broja novih korisnika mobilnog plaćanja 14,7 odsto, a posebno se izdvaja rast broja novih korisnika - građana koji su sa pružaocima platnih usluga ugovorili korišćenje aplikacije instalirane na mobilnom telefonu, od 15 odsto", navodi se u saopštenju.

Na sjednici, kojom je predsejdavao guverner CBCG, Radoje Žugić, ocijenjeno je da je pandemija, pored svih negativnih posljedica koje je sa sobom donijela, doprinijela finansijskom opismenjavanju građana Crne Gore i ubrzavanju procesa digitalne transformacije kojem su svi posvećeni.

Savjet je usvojio izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za april, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama.

Na današnjoj sjednici, Savjet je usvojio i izvještaj o poslovanju pružalaca finansijskih usluga sa stanjem na 31. mart. Konstatovano je da je u sektoru mikrokreditiranja u prvom kvartalu u odnosu na kraj prošle godine ostvaren rast ukupnog kapitala od 5,12 odsto, ukupnih kredita i potraživanja 2,3 odsto i likvidnih sredstava 143,6 odsto.

"Nekvalitetni krediti u ovom sektoru su, na kraju marta 9,7 odsto viši u odnosu na stanje na kraju prošle godine. Što se tiče poslovanja lizing društava, ovaj sektor je u prvom kvartalu tekuće godine karakterisala stabilnost, pozitivan finansijski rezultat i rast aktive od jedan odsto, potraživanja 2,4 odsto i kapitala 7,3 odsto", navodi se u saopštenju.

U poslovanju faktoring sektora, koga čini samo jedno faktoring društvo, nije bilo značajnijih promjena u odnosu na kraj prethodne godine.

Savjet je danas usvojio makroekonomski izvještaj CBCG za prvi kvartal, pri čemu je konstatovano da će pandemija imati značajne posljedice koje će se odraziti na crnogorsku privredu.

Na osnovu izvještaja o kretanju cijena za prvi kvartal, koga je danas usvojio Savjet, konstatovano je da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u martu u odnosu na decembar prošle godine, iznosila minus 0,4 odsto.

"Prosječna stopa potrošačkih cijena u prva tri mjeseca u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 0,8 odsto, dok su cijene u martu u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec ostale nepromijenjene", dodaje se u saopštenju.

U izvještaju se navodi da modelska prognoza za kraj ove godine projektuje inflaciju u rasponu od nula odsto do 1,2 odsto, sa centralnom tendencijom od 0,5 odsto. Njoj je slična i ekspertska procjena CBCG i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od minus 0,2 odsto do 1,8 odsto, sa centralnom projekcijom od 0,8 odsto.

Savjet je usvojio i izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za prvi kvartal. Prema ocjeni banaka, tokom narednog kvartala se očekuje ublažavanje standarda, odnosno kriterijuma za odobrenje kredita za mikro, mala i srednja preduzeća i potrošačke kredite.

Takođe, ista očekivanja banke imaju i kada su u pitanju kreditni uslovi, odnosno kamatna stopa, troškovi provizije i naknada, kao i zahtijevani kolateral za stanovništvo i privredu.

Savjet se upoznao sa tokom stečajnog postupka Atlas banke u stečaju i aktivnostima stečajne uprave i razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.


Izvor: MINA Business