10-08-2020

CBCG: U bankama 1,65 miliona transakcionih računa

Građani i preduzeća kod banaka imaju 1,65 miliona transakcionih, odnosno računa za uplate, isplate, plaćanja u zemlji i inostranstvu, što je šest odsto više nego na kraju prošle godine, saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke (CBCG).


Foto: CBCG

CBCG je prošle sedmice izmijenila i dopunila odluku o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa.

Podaci pokazuju da je 30. juna ukupno 1,29 miliona građana i preduzeća u bankama imalo otvoren jedan ili više transakcionih računa.

Prema posljednjim podacim s početka avgusta 18,54 hiljada kompanija i preduzetnika imalo blokirane račune.

Brojne su novine u prije nekoliko dana dopunjenoj odluci o tim računima, a jedna od njih je i da u određenim slučajevima transakcioni račun može da otvori i maloljetna osoba rezident, odnosno domaći građanin.

"Propisano je i da pružaoci platnih usluga, odnosno banke izuzetno, mogu otvoriti transakcioni račun i na zahtjev maloljetnog građanina rezidenta. To je moguće u slučajevima kada te osobe, u skladu sa posebnim zakonom, ostvare prava kao da su punoljetna sklapanje braka ili zaključenje ugovora o radu", objasnili su iz CBCG.

Izmjenama je uvedena i neobaveznost upotrebe pečata za preduzeća, radi usaglašavanja važeće odluke sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, a koja se uvodi po preporuci Vladinog Savjeta za konkurentnost u cilju smanjenja biznis barijera.

Briše se obaveza upotrebe pečata tako da pri podnošenju zahtjev za otvaranje transakcionog računa i propisana dokumentacija ne moraju biti ovjereni pečatom, osim u slučaju kada je to obavezno u skladu sa zakonom, drugim propisom ili opštim aktom, objasnili su iz CBCG.

Izmjenama je obuhvaćeno i dostavljanje dokumentacije.

"Propisuje se da korisnik platnih usluga zahtjev za otvaranje transakcionog računa i propisanu dokumentaciju može dostaviti pružaocu platnih usluga i u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis, uz poštovanje propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma", kazali su iz CBCG.

Promjene su uvedene i u načinu gašenja računa.

"Banke mogu korisnicima platnih usluga ukinuti transakcione račune i bez zahtjeva za ukidanje, ukoliko na tim transakcionim računima nije bilo nikakvih promjena u periodu od pet godina i ukoliko je stanje na njima nula", rekli su iz CBCG.

Novom odlukom je propisano i da ovjera, te dostavljanje dokumentacije nijesu obavezni.

"Pored dosadašnja obaveze dostavljanja ovjere potpisa ovlašćene osobe podnosioca zahtjeva za otvaranje transakcionog računa, propisuje se da ovjera nije obavezna u slučaju kada podnosilac zahtjeva potpiše zahtjev prilikom njegove predaje. Definisano je i da podnosilac zahtjeva za otvaranje transakcionog računa nije dužan da dostavi dokumentaciju koju korisnici platnih usluga moraju priložiti prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje ili ukidanje transakcionog računa, ukoliko banka može tražene podatke da pribavi neposrednim uvidom u javni registar koji se u skladu sa propisima, vodi u Crnoj Gori", naveli su iz CBCG.


Izvor: MINA Business