13-02-2024

Cijene goriva naredne dvije sedmice

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/2021), naredni obračun će se obaviti 26. februara, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 27. februara 2024.

Cijene goriva naredne dvije sedmice | Radio Televizija Budva

Foto: Ministarstvo energetike i rudarstva

Od 13.02.2024. godine važiće slijedeće cijene naftnih derivata:

BMB 98 – 1.57 eur/l (+0,04 ),

BMB 95 -1.53 eur/l (+0,04),

Lož ulje – 1.45eur/l (+0,02),

Eurodizel -1.51 eur/l (+0,05).