26-02-2024

Cijene goriva naredne dvije sedmice

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/2021), naredni obračun će se obaviti 11. marta, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 12. marta 2024.


Foto: Ministarstvo energetike i rudarstva

Od 27.02.2024. važiće sljedeće cijene naftnih derivata:

BMB 98 – 1.61 eur/l (+0,04 ),

BMB 95 -1.57 eur/l (+0,04),

Lož ulje – 1.45eur/l (0,00),

Eurodizel -1.52 eur/l (+0,01).