08-06-2023

Čitaoci se žalili na kvalitet vode, Vodovod Budva: Voda za piće ispravna na kompletnom području opštine

Čitaoci iz Rozina i Bečića su kontaktirali redakciju našeg portala i saopštili da je voda sa česme u njihovim zgradama čudnog ukusa i da radije pribjegavaju kupovini flaširane vode u marketima. U vezi sa tim, iz Vodovoda Budva ističu da je na području opštine odličnog kvaliteta i nepromijenjenog mirisa i ukusa.

Čitaoci se žalili na kvalitet vode, Vodovod Budva: Voda za piće ispravna na kompletnom području opštine | Radio Televizija Budva

Foto:, arhiva Printscreen

"U vezi sa žalbama pojedinih korisnika da je voda sa slavina u njihovim domovima čudnog mirisa, možemo Vas obavijestiti da je voda za piće na kompletnom području Opštine Budva, danas kao i inače odličnog kvaliteta, nepromijenjenog mirisa i ukusa. Lični izbor svakog korisnika je da pijaću vodu koristi iz našeg sistema ili da kao alternativu kupuje flaširanu. Takođe, iz navedenog upita ne možemo biti sigurni da li su žitelji navedenih naselja naši korisnici ili možda koriste bunarske ili seoske izvore kakvih je ne mali broj u ruralnim područjima i zaleđu Budve. Kvarovi na mreži nekada utiču na normalizaciju snabdijevanja vodom, ali nikako ne mogu uticati na ispravnost i kvalitet vode za piće", kazali su iz Vodovoda.

Oni su saopštili da je voda za piće koja se distribuira građanima Budve odličnog kvaliteta i da ne podliježe nikakvim drugim predtretmanima, osim hlorisanju koji je zakonska obaveza.

Kako su pojasnili, proces podrazumijeva dezinfekciju automatizovanim gasnim hlorom.

Kontrola kvaliteta vode sprovodi se na osnovu važećih pravilnika i zakona, kojima su definisani vrste analiza, broj uzoraka i vremenski razmak uzimanja uzoraka. Radi se interna i eksterna kontrola kvaliteta vode. Internu, fizičko-hemijsku, kontrolu vode svakodnevno obavlja nadležna služba Vodovoda. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena i akreditovana laboratorija Instituta za javno zdravlje Crne Gore, shodno zakonskim propisima. Rade se fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja, tri-četiri puta mjesečno, uzimaju se uzorci vode na 10 kontrolnih tačaka duž cijele opštine Budve. Zbog svega navedenog, voda na području Budve je odličnog kvaliteta i bezbjedna je za konzumaciju. Dakle, potrošači vodu sa slavina na području opštine Budva bez bojazni mogu konzumirati. Sve eventualne primjedbe i nejasnoće, korisnici mogu prijaviti kolegama zaduženim za ispravnost i kontrolu kvaliteta vode na brojeve: 033 402 484 ili 540", zaključili su iz Vodovoda.