10-09-2021

Koncesije za flaširanje vode sa tri izvorišta

Vlada Crne Gore donijela je na današnjoj sjednici Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2021. godinu koji predviđa izgradnju novih postrojenja za eksploataciju izvorišta i flaširanje vode.

Koncesije za flaširanje vode sa tri izvorišta | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija/ pixbay.com

Planom su predviđena tri izvorišta za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja vode u komercijalne svrhe – „Zaslapnica“ mjesto Zaslap – opština Nikšić, izvorište „Lučičko vrelo“ – opština Rožaje i „Ravnjak“ – opština Mojkovac.

Na sjednici je usvojen i Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2021. godinu.

Programom se utvrđuje obim, raspored i visina sredstava po namjenama i način izvršenja.

– Za finansiranje obaveza i potreba za upravljanje vodnim resursima u 2021. godini Budžetom Crne Gore planirano je 200.000 eura. Programom su u okviru tog iznosa obuhvaćene osnovne aktivnosti u oblasti upravljanja vodama, zaštiti voda, zaštiti od voda i efikasnije korišćenje voda.

U oblasti zaštite od štetnog dejstva voda planirana su sredstva za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, koja obuhvataju radove i mjere na zaštiti od poplava, zaštiti od rječne erozije, zaštiti od erozije vodom, vjetrom i bujicama i odvodnjavanje i otklanjanje posljedica od tih djelovanja voda, kao i za izvođenje hitnih interventnih radova – navodi se u saopštenju nakon sjednice.

Izvor: Pobjeda/bankar.me