10-02-2024

ClimatrON: Samo rad sa najmlađima garantuje zelenu budućnost

Više od stotinu djece, uzrasta od tri do šest godina, pohađalo je praktične radionice ponovne upotrebe organskog otpada, u okviru projekta “Moj svijet eko-reciklaže”.

ClimatrON: Samo rad sa najmlađima garantuje zelenu budućnost | Radio Televizija Budva

Foto: Pexels

Prenoseći utiske o realizaciji ovog projekta, iz NVO ClimatrON navode da su mališani pažljivo slušali o značaju kalifornijskih glista i njihovoj sposobnosti da transformišu otpad, shvatajući kako njihovo djelovanje doprinosi očuvanju okoline.

“Otpad koji jedan građanin napravi za godinu, leglo glista može da razloži za deset dana. Ovi organizmi dragocjeni su jer ubrzavaju proces razgradnje, pretvarajući biljni i kućanski otpad u vrijedno organsko gnojivo. Ove neobične radionice, dio inicijative NVO ClimatrON, imaju za cilj ne samo smanjenje otpada u Glavnom gradu, već i promjenu navika građana kroz edukaciju o pravilnom sortiranju otpada”, saopšteno je iz NVO ClimartON.

Gradsko preduzeće Zelenilo, partner na projektu, predstavilo je polaznicima inicijativu za upravljanje bio otpadom u cilju smanjenja ovog tipa otpada oko kontejnera i na divljim deponijama u Glavnom gradu.

“Bio otpad je vrijedan resurs koji se reciklažom može korisno upotrijebiti i značajno uticati na smanjenje količina otpada na deponijama i štetni uticaj na životnu sredinu uopšte. Tokom petomjesečnog trajanja projekta sproveli smo našu misiju da edukacijom najmlađih osiguravamo dugoročni cilj i promjenu svijesti o značaju pravilnog sortiranja otpada i načina upotrebe.”

Projekat ,,Moj eko svijet reciklaže’’ realizovan je u okviru ReLOaD2 programa koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama.

Iz CLimatrON-a pozivaju sve zainteresovane da posjete njihovo Organsko reciklažno dvorište i zaprate ih na društvenim mrežama za više detalja oko procesa reciklaže.