24-09-2021

Crna Gora značajno povećala brzinu pristupa internetu

Crna Gora je, prema ovogodišnjim rezultatima mjerenja kompanije Cable.co.uk, značajno povećala prosječnu brzinu pristupa internetu i na rang listi napredovala za šest mjesta u odnosu na prošlu godinu, zauzevši 57. poziciju od 224 države.

Crna Gora značajno povećala brzinu pristupa internetu | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Iz Agencije za elektronske komunikaciej i poštanku djelatnost (EKIP) su saopštili da, prema tim rezultatima, prosječne brzina pristupa internetu u Crnoj Gori iznosi 40,14 megabita po sekundi (Mb/s).

“Srbija je na 62. mjestu sa prosječnom brzinom od 36,59 Mb/s, Bosna i Hercegovina (BiH) na 70. sa 31,72 Mb/s, Kosovo na 81. sa 22,21 Mb/s, Albanija na 96. sa 19,36 Mb/s i Sjeverna Makedonija na 107. sa prosječnom brzinom od 15,38 Mb/s”, navodi se u saopštenju.

U okruženju su od Crne Gore bolje rangirane Slovenija na 30. mjestu sa prosječnom brzinom prenosa podataka od 67,2 Mb/s i Hrvatska na 46. poziciji sa 49,77 Mb/s.

Britanska kompanija Cable.co.uk je u saradnji sa otvorenom internet bazom podataka M-lab objavila rezultate istraživanja o brzinama pristupa internetu za ovu godinu, upoređujući podatke preko 1,16 milijardi testova iz 224 države.

“Globalna tabela prosječnih brzina pristupa internetu za ovu godinu pokazuje da Zapadna Evropa dominira sa prosječnom brzinom od 90,56 Mb/s, a osam od deset najbolje rangiranih zemalja na svijetu nalazi se u Zapadnoj Evropi”, dodaje se u saopštenju.

Prosječna brzina pristupa internetu u Istočnoj Evropi iznosi 46,22 Mb/s, a najbolje rangirana država te regije je Mađarska, koja se nalazi na desetom mjestu sa prosječnom brzinom pristupa internetu od 104,07 Mb/s.

“Najmanja prosječna brzina pristupa internetu je u najsiromašnijim državama u Africi i iznosi 5,68 Mb/s. Najbrži pristup internetu na svijetu koriste građani Džerzija sa prosječnom brzinom prenosa podataka od 274,27 Mb/s, dok prosječna globalna brzina pristupa internetu iznosi 28,69 Mb/s”, rekli su iz EKIP-a.

Prema istraživanju Cable.co.uk iz 2018. godine, Crna Gora se nalazila na 74. mjestu, na listi koja je tada obuhvatala 200 zemalja, sa prosječnom brzinom pristupa internetu od 6,74 Mb/s.

“To znači da smo ostvarili za 17 mjesta bolju poziciju u odnosu na 2018. godinu. Cijenimo da je jedan od najvažnijih uzroka ovako velikog i brzog napretka visok stepen investicija u razvoj sektora elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, koji u posljednjih pet godina iznosi blizu 450 miliona EUR, odnosno skoro 40 odsto ukupnog prihoda koji je ovaj sektor ostvario u tom periodu”, objasnili su iz EKIP-a.

Zahvaljujući ovako velikim investicijama, kako su naveli, sada u Crnoj Gori najveći broj korisnika usluga fiksne mreže internetu pristupa putem priključaka sa optičkim vlaknima, koji u poređenju sa mrežama zasnovanih na drugim tehnologijama nude znatno veće brzine prustupa internetu.

“Trenutno u Crnoj Gori preko 41 odsto korisnika za pristup internetu koristi mreže zasnovane na optičkim vlaknima. Kroz pristupne mreže sa optičkim vlaknima operatori mogu da ponude i internet pakete većih brzina, tako da pakete brzine veće ili jednake 100 Mb/s trenutno koristi 37 odsto korisnika, što je znatno više u poređenju sa podacima iz 2018. kada je taj procenat iznosio pet odsto od ukupnog broja korisnika interneta, odnosno 2017. kada je bio svega 0,16 odsto”, precizirali su iz EKIP-a.

Predstavnici regulatora su kazali da su značajnom povećanju izmjerene prosječne brzine pristupa internetu i poboljšanju rezultata prije svega doprinijeli višegodišnji visok stepen investicija u razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga, ponuda paketa usluga sa sve većim brzinama, povećani zahtjevi korisnika i adekvatan i predvidiv i tehnološki neutralan regulatorni okvir u Crnoj Gori.