07-04-2023

Crvena komuna u Petrovcu dobija klimatizaciju

Opština Budva uložila je sredstva u iznosu od oko 25 hiljada EUR za ugradnju klimatizacije u Spomen-domu „Crvena komuna“ u Petrovcu.


Foto: Arhiva, portal RTV Budva

Ugovorom o javnoj nabavci u koji jr naš portal imao uvid, vrijednost radova sa uračunatim PDV-om iznosi 24.140,33 EUR, a dobavljač je firma "Plain lnzenjering" d.o.o. sa sjedištem u Tuzima.

Obaveza dobavljača je da isporuči i ugradi navedenu opremu.

Kako je precizirano ugovorom, rok za isporuku opreme je 90 dana od dana potpisivanja.


M.S.