25-11-2019

Danas dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas se obilježava dan borbe protiv nasilja nad ženama. U sklopu tog dana organizuju se razne manifestacije i drugi oblici podrške kako bi se podsjetila javnost da je nasilje nad ženama svaki oblik kršenja ljudskih prava, dok je svaka treća žena u Evropi bila žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja.

Danas dan borbe protiv nasilja nad ženama | Radio Televizija Budva

foto: banjaluka24h.com

Nesumnjivo, Crna Gora je, kako navode u saopštenju iz SŽK, učinila napredak u zaštiti žena sa iskustvom fizičkog nasilja, kada su povrijede vidljive i kada ima dokaza počinilac će biti kažnjen, ali da li je to sve?

"Šta se dešava kada nema vidjljivih povreda? Šta se dešava po prijavi seksualnog nasilja?", pitaju se u saopštenju iz SŽK.

"Žene i djevojke svakakodnevno doživljavaju seksualno uznemiravanje na ulici, poslu, fakultetu. Žene i djevojke se svakodnevno suočavaju sa ucjenama intimnim fotografijama od strane bivših partnera, primoravane su na seksulani odnos, i sve to bez modrica, bez pocijepane odjeće, bez svjedoka.

Možda, po procijeni instucija, one ne trpe "dovoljno ozbiljno nasilje" pa njihove prijave ne mogu biti procesuirane. Za žene i djevojke posljedice su iste, čak i veće jer se žrtve koje nemaju fizičke povrede teže nose sa posljedicama doživljene traume.

One žene koje se odluče da objelodane seksualno nasilje, budu stigmatizovane od strane društva, dožive sekundarnu viktimizaciju od strane institucija, dok počinilac najčešće ostaje nekažnjen zbog nedostatka dokaza. Preispituje se istinitost njenog iskaza, a istraživanja pokazuju da je broj lažnih prijava za seksualno nasilje isti kao kod svih ostalih krivičnih djela i iznosi oko 2 odsto", navode u saopštenju iz SŽK.


foto: facebook

"Napominjemo da je "Grevio" komitet preporučio crnogorskim vlastima da ulože napore za unapredjenje saradnje institucija međusobno, i sa ženskim NVO koje pružaju usluge podrške osobama sa iskustvom silovanja i seksualnog nasilja, proganjanja i drugih oblika nasilja definisanih Istanbulskom konvencijom. Nadalje, "Grevio" apeluje da je neophodno otvoriti centre za žrtve silovanja i seksualnog nasilja, sa dovoljnim brojem obučenog i specijalizovanog osoblja i učiniti ih dostupnim svim ženama", dodaju u saopštenju.

"Sigurna ženska kuća, zajedno sa partnerskim organizacijama "SOS telefonom Niksić" i NVO "Prima" obilježiće 16. dana aktivizma, organizovanjem javnih akcija, otvorenih vrata i radionica za mlade u cilju informisanja o predrasudama i oblicima seksualnog nasilja. Ove aktivnosti organizujemo u okviru kampanje Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja, koju finansira Evropska unija i Ministarstvo javne uprave", zaključuju u saopštenju iz SŽK dodajući da, "Ona nikad nije kriva za nasilje koje joj se dešava, za nasilje je odgovoran isključivo počinilac!".