24-11-2020

Popa: Nećemo štedjeti truda da pomognemo ženama i djevojčicama u Crnoj Gori

Povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, ambasadorka Oana-Kristina Popa ohrabrila je sve relevantne institucije, političke i društvene aktere u Crnoj Gori da učine ono što je do njih da omoguće ženama da vode bezbjednije, zdravije i prosperitetnije živote.


Popa, Screenshot: Youtube

Kako je napomenula, Evropska unija će biti tu da pomogne i predvodi sopstvenim primjerom.

"Svakodnevno govorimo o pandemiji korona virusa i kako je ona promijenila naš način života. Ali, rijetko govorimo o jednom drugom pitanju koje takođe ima pandemijske razmjere: o rodno zasnovanom nasilju. Ova pandemija iz sijenke je dodatno pogoršana usljed krize izazvane korona virusom. Nije pošteđena nijedna zemlja, bogata ili siromašna, velika ili mala", poručila je Popa.

Prema njenim riječima, kao Evropljani ne smijemo ostati nijemi na činjenicu da je jedna od tri žena širom svijeta doživjela fizičko i/ili seksualno nasilje.

"U društvima koja tolerišu nasilje, ne kažnjavaju počinioce i okrivljuju žrtve, žene se rjeđe odlučuju da o tome govore. Da bismo prekinuli ovu kulturu ćutanja i okrivljivanja žrtvi, potreban nam je snažniji odgovor vlada, policije i pravosuđa", kazala je ona.(yt/Evropska unija u Crnoj Gori)

Endemska priroda rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djevojčicama ukorijenjena je u strukturnoj rodnoj neravnopravnosti i diskriminaciji, dodaje Popa podvlačeći da su svi oblici nasilja nad ženama i djevojčicama međusobno povezani te da imaju zajedničke izvorne uzroke.

"Nažalost, Crna Gora nije ni u kom slučaju imuna na ovu globalnu pošast. Rodno zasnovano nasilje predstavlja najzastupljaniji vid povrede ljudskih prava u Crnoj Gori, a od izbijanja pandemije korona virusa svjedočili smo porastu broja prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja od 27%. Žrtvama porodičnog nasilja je potrebna naša podrška, danas više nego ikada", istakla je šefica Delegacije EU.

Popa smatra da bi obezbjeđivanje pune sigurnosti, ravnopravnosti i pravde za žene predstavljalo ubjedljivo svjedočanstvo istinske posvećenosti crnogorskog društva evropskim vrijednostima. Zato, ambasadorka ohrabruje sve relevantne institucije, političke i društvene aktere u Crnoj Gori da učine ono što je do njih da omoguće ženama da vode bezbjednije, zdravije i prosperitetnije živote, uz jednake mogućnosti za političko učešće i liderstvo. Evropska unije će, poručuje Popa, biti tu da pomogne i da, kako kaže, predvodi sopstvenim primjerom.

"Evropska unija pokreće ambiciozan plan za promociju rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena širom svijeta, kroz inicijativu nazvanu Akcioni plan za rodnu ravnopravnost III. Ovaj plan će dovesti do našeg većeg angažmana i podrške za širok spektar aktivnosti usmjerenih na sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i
stvaranje jednakih društvenih, ekonomskih i političkih mogućnosti za djevojčice i žene širom svijeta.

Moj tim i ja smo snažno posvećeni da budemo dio globalne misije EU za rodno ravnopravan svijet i nećemo štedjeti truda da pomognemo ženama i djevojčicama u Crnoj Gori", rekla je ona.

Delegacija EU će tri dana biti osvijetljena narandžastim svijetlom, počevši od 25. novembra, u znak solidarnosti sa žrtvama porodičnog nasilja.

"Pozvali i smo nacionalne institucije da nam se pridruže u ovoj inicijativi. Potrebno je da radimo zajedno da bismo spriječili bilo kakvo nazadovanje, usljed pandemije korona virusa, kako u pogledu teško stečenog napretka u afirmaciji rodne ravnopravnosi, tako i u oblasti osnaživanja žena. Potreban nam je narandžasti talas, ne samo 25. novembra, već svakoga dana! Ne treba tražiti bolje vrijeme od sadašnjeg da radimo zajedno i osvijetlimo ovu pandemiju iz sijenke!", zaključila je Popa.