24-03-2023

Danas u Akademiji znanja tribina o procesu pristupanja EU

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore. Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima i nedoumicama koje građani/ke mogu imati.Vođenjem dijaloga podstiče se njihovo aktivno učešće u procesu informisanja o Poglavlju 23 i vladivini prava, te se oni dalje motivišu da direktno i aktivno učestvuju u daljim aktivnostima koje su važne za Crnu Goru u procesu pristupanja. Na ovaj način, proces evropske integracije se «spušta» na lokalni nivo, i omogućava se građanima da ga razumiju i direktno učestvuju u njemu.

Četvrta tribina će biti održana u Akademiji znanja u Budvi, 24. marta sa početkom u 11 časova.

Ova tribina se realizuje u okviru projekta „Poglavlje 23 u mojoj zajednici“ koji realizuje CRNVO u partnerstvu sa NVO Centar za seoski razvoj Petnjica. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.