12-10-2023

Delegacija Crne Gore na zasijedanju Svjetske Banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Marakešu

Tokom prvog dana godišnjih sastanaka Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 2023 u Marakešu, delegacija Crne Gore na čelu sa ministrom finansija, mr Aleksandra Damjanovićem i guvernerom Centralne Banke Crne Gore (CBCG), dr Radojem Žugićem sastala se sa izvršnim direktorom SB Koenom Davidsom i potpredsjednicom te banke za Evropu i Centralnu Aziju Antoanelom Basani.


Foto: Ministarstvo finansija

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, na sastanku je razgovarano o stanju javnih finansija u Crnoj Gori koje je ocijenjeno stabilnim, kao i o prognozama za naredni period.

"Konstatovano je da su ključni makroekonomski indikatori na zavidnom nivou i da Crna Gora treba da nastavi politiku pune konsolidacije državne kase. Takođe je razgovarano o realizaciji projekata u Crnoj Gori koji se finansiraju od strane Svjetske banke, njihovoj dinamici i načinu kako da se ubrza realizacija istih", naveli su iz tog vladinog resora, a u saopštenju su navedene i poruke ministra finansija i guvernera Centralne banke.

Ministar Damjanović je istakao da je u ovoj godini, kao rezultat strateškog, odgovornog i racionalnog upravljanja javnim finansijama, postignut visok stepen održivosti.

"Država je u najvećem dijelu godine samostalno finansirala sve tukuće obaveze, uz rekordne budžetske prihode, čime je kreirana dobra osnovu za buduće politike koje će dugoročno osigurati stabilnost sistema javnih finansija", naveo je Damjanović.

Guverner Žugić zahvalio je predstavnicima Svjetske banke na odličnoj saradnji i, posebno, na podršci koju je ova institucija pružila CBCG na planu modernizacije i sajber bezbjednosti platnih sistema.

"Što će Crnu Goru približiti standardima EU i ispunjavanju uslova za integraciju u SEPA sistem, odnosno pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima", naglasio je Žugić.

Na sastancima sa predstavnicima SB bilo je riječi i o neophodnosti adekvatnog upravljanja klimatskim rizicima koji postaju sve relevantniji za bankarski sektor. Predstavnici Svjetske banke, kako kažu iz Ministarstva finansija, ohrabruju sve zemlje da podrže tranziciju ka zelenoj ekonomiji koja otvara prilike za brži ekonomski oporavak i stvaranje novih radnih mjesta.