03-11-2022

Danas u Budvi info sesija povodom poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme podrške zapošljavanju

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Ministarstvom finansija i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori 21. oktobra objavilo poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme ,,Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu’’, a u vezi sa tim danas će u sali Opštine Budva sa početkom u 10 sati biti održana info sesija.


Foto: Arhiva, portal RTV Budva

Kako su pojasnili iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, sredstva će biti obezbijeđena iz IPA II – Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru za 2020. godinu – Podrška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija.

Ukupna vrijednost grant šeme iznosi 2.705.882,35 EUR.

"Dodjelom i sprovođenjem ovog grant šeme planira se davanje podrške projektima koji će unaprijediti pružanje socijalnih usluga u zajednici, uključujući i podršku inovativnim socijalnim uslugama, sa posebnim fokusom na deinstitucionalizaciju. Dalje, kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje planira se promocija zapošljavanja, sa posebnim fokusom na „teže zapošljive“ kategorije u društvu, kao što su korisnici socijalnih davanja, žene, niskokvalifikovani nezaposleni, osobe sa invaliditetom i mladi, kao i podržavanje koncepta socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori", kazali su iz Ministarstva.

Oni podsjećaju da je rok za dostavljanje projektnih predloga ponedjeljak, 5. decembar 2022. godine i s tim u vezi, u cilju blagovremenog predstavljanja upućuju poziv zainteresovanim stranama da prisustvuju info sesijama koje će biti upriličene u više crnogorskih gradova.

Nakon današnje sesije u Budvi, naredna će biti održana u petak u Danilovgradu, a za 8. novembar zakazan je info dan i u Baru.

Do 18. novembra biće održane sesije i u Žabljaku, Nikšiću, Herceg Novom, Bijelom Polju i Rožajama.

Aplikacioni paket sa Uputstvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na internet stranici:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.