10-02-2021

Izrada budžeta u toku

Izrada Nacrta zakona o budžetu za ovu godinu je u toku i pravovremeno će biti dostavljen Vladi na razmatranje, saopšteno je Dnevnim novinama u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.


Ilustracija, Foto: Pixabay/Geralt

Nacrt budžeta, shodno najavama u Vladi, biće završen u martu.

“Aktivnosti na pripremi Nacrta zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu su u toku i isti će biti pravovremeno dostavljen Vladi na razmatranje i usvajanje, kako bi zatim bio upućen Skupštini na dalju proceduru, u skladu sa Ustavom utvrđenim rokovima”, rekli su iz Ministarstva.

Sve dok budžet ne bude usvojen, kako navode u Ministarstvu, privremeno finansiranje biće na snazi.

“Do donošenja Zakona o budžetu za ovu godinu potrošačkim jedinicama mjesečno se odobravaju sredstva utvrđena rješenjem Ministarstva o privremenom finansiranju za tekući mjesec ove godine, a najviše do iznosa jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini”, objasnili su iz Ministarstva.


(MINA Business)