14-04-2021

Državni dug na kraju decembra 4,33 milijarde

Ukupan državni dug, bez depozita, na kraju decembra prošle godine iznosio je 4,33 milijarde eura ili 103,28 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja.


Ilustracija, Foto: Pixabay


Ukupan državni dug je sa depozitima iznosio 3,46 milijardi eura ili 82,48 odsto BDP-a.

„Spoljni dug je iznosio 3,84 milijarde eura, odnosno 91,46 odsto BDP-a, dok je unutrašnji bio 495,56 miliona eura, odnosno 11,82 odsto BDP-a. Depoziti su na kraju prošle godine iznosili 872,43 miliona eura, uključujući 38,45 hiljada unci zlata, ili 20,81 odsto BDP-a“, navodi se u izvještaju o državnom dugu objavljenom na sajtu Ministarstva.

Do povećanja državnog duga u četvrtom kvartalu prošle godine je, kako su objasnili, došlo prvenstveno usljed emitovanja obveznica.

Iz Ministarstva su dodali da su na međunarodnom tržištu emitovane obveznice u iznosu od 750 miliona eura, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 2,875 odsto godišnje, što, prema njihovim riječima, predstavlja jedan od najpovoljnijih, do sada, obezbijeđenih uslova zaduženja putem euroobveznica.

“Osim toga, na povećanje duga u četvrtom kvartalu uticalo je i povlačenje kreditnih sredstava za potrebe realizacije infrastrukturnih projekata, u prvom redu, izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač - Mateševo, u iznosu od 13,46 miliona američkih dolara, odnosno 7,71 miliona eura”, precizirali su iz Ministarstva.

Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, razvoja poljoprivrede, reforme poreske administracije, unapređenja putne infrastrukture i nabavku vojne opreme u četvrtom kvartalu povučeno je oko 15,29 miliona eura.

Iz Ministarstva su kazali da su u četvrtom kvartalu zaključeni kreditni aranžmani sa ino i domaćim kreditorima.

Kada su u pitanju strani kreditori, sa Evropskom komisijom (EK) je, u okviru programa makrofinansijke pomoći Crnoj Gori, zaključen kreditni aranžman u u iznosu od 60 miliona eura. Od toga je polovina iznosa povučena, dok se povlačenje ostataka od 30 miliona očekuje u toku ove godine.

Takođe, zaključen je kreditni aranžman sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), u iznosu od 15 miliona eura, za realizaciju Programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz korišćenje višefaznog programskog pristupa, kao i sa Bankom za razvoj savjeta Evrope (CEB), u iznosu od 40 miliona eura, kao podrška crnogorskim mikro, malim i srednjim preduzećima pogođenim pandemijom.

Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) zaključen je kreditni aranžman u iznosu od 26 miliona eura za realizaciju dodatnog finansiranja Programa rekonstrukcije i unapređenja lokalnih puteva.

Kada su u pitanju domaći kreditori, aranžman u iznosu od 15 miliona eura u četvrtom kvartalu je zaključen sa Universal Capital bankom, u cilju obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za prošlu godinu i stvaranja fiskalne rezerve za ovu.

Aranžmani su sklopljeni i sa Komercijalnom i Adriatic bankom, u iznosu od tri miliona, odnosno pet miliona eura, u cilju obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za prošlu godinu i stvaranja fiskalne rezerve.

Iz Ministarstva su naveli da je tokom četvrtog kvartala obavljena otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 142,07 miliona eura, od čega se 118,33 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata nerezidentima iznosila 23,74 miliona eura.

“U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 33,26 miliona eura, od čega otplata domaće kamate iznosi 5,28 miliona, a ino kamate 27,98 miliona eura”, zaključuje se u dokumentu.


(MINA Business)