03-09-2021

Raspored podnošenja zahtjeva za dječiji dodatak u Budvi

Podnošenje zahtjeva za dodatak za djecu do šest godina počelo je 1. septembra. Pravo na dodatak ostvaruje se u centru za socijalni rad u opštini prebivališta porodice.

Raspored podnošenja zahtjeva za dječiji dodatak u Budvi | Radio Televizija Budva

Raspored podnošenja zahtjeva za dječiji dodatak u Budvi po azbučnom redu:


01.09.2021. (srijeda) i 02.09.2021.g. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo (A i B);
03.09.2021. (petak) i 04.09.2021.g. (subota) za prezimena koja počinju na slovo (V i G);
06.09.2021. (ponedjeljak) i 07.09.2021.g. (utorak) za prezimena koja počinju na slovo (D, Đ, E, Ž);
08.09.2021. (srijeda) za prezimena koja počinju na slovo (Z, I i
J) ;
09.09.2021. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo (K);
10.09.2021. (petak) za prezimena koja počinju na slovo (L i LJ);
11.09.2021. (subota) za prezimena koja počinju na slovo (M) ;
13.09.2021. (ponedjeljak) za prezimena koja počinju na slovo (N,
Nj i O);
14.09.2021. (utorak) i 15.09.2021.g. (srijeda) za prezimena koja
počinju na slovo (P)
16.09.2021. (četvrtak) za prezimena koja počinju na slovo (R)
17.09.2021. (petak) za prezimena koja počinju na slovo (S);
18.09.2021. (subota) za prezimena koja počinju na slovo (T,Ć, U,
F, H, C,Č I DŽ);
20.09.2021.(ponedjeljak) za prezimena koja počinju na slovo (Š);

Prema dogovorenom rasporedu, potrebno je da roditelj ili staratelj dođe u centar za socijalni rad, priloži na uvid ličnu kartu i jedinstvene matične brojeve (JMB) članova porodice.