17-04-2024

Demokrate Budva: Nosilac liste Đorđe Zenović

Saopštenje prenosimo integralno.

Demokrate Budva: Nosilac liste Đorđe Zenović | Radio Televizija Budva

Foto: Demokrate Budva

Na današnjoj sjednici OO Demokrata Budva jednoglasno je donijeta odluka o izbornoj listi i izbornom programu za predstojeće lokalne izbore u Budvi. Listu Demokrata Budve predvodiće Đorđe Zenović, diplomirani pravnik, dok će zajedno sa njim kompletnu kampanju predvoditi druga na listi Dragana Kažanegra Stanišić, diplomirana ekonomistkinja. Imajući u vidu da pobjedničku izbornu listu prevode Dragana i Đorđe, oni će voditi Budvu u naredne 4 godine.

Đordje Zenović rođen je 05.02.1986. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Budvi i nosilac je diplome “Luča” u obije obrazovne ustanove. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je 2006. godine, gdje je redovne studije završio u roku 2009. godine. Na specijalističkim postdiplomskim studijama na istom fakultetu specijalizirao je Ustavno pravo i stekao zvanje Spec.Sci sa prosječno ocjenom A. Radni angažman započeo je u Službi predsjednika Opštine Budva 2017. godine, gdje je dvije godine obavljao poslove vezane za normativno-pravnu izradu i pripremu akata za predsjednika. Takođe, u te dvije godine obavljao je funkciju odbornika u SO Budva. Početkom 2019. godine, nakon sprovedenog javnog konkursa, imenovan je za pomoćnika sekretara Sekretarijata za zaštitu imovine OB, a tu funkciju je uspješno obavljao do marta ove godine.

Dragana Kažanegra Stanišić rođena je 20.11.1979. na Cetinju. Završila je Osnovnu školu "Stjepan Mitrov Ljubiša " i gimnaziju " Danilo Kiš" u Budvi. Diplomirala je na ekonomskom fakultetu u Beogradu i dobila zvanje diplomirane ekonomistkinje. Govori engleski jezik i služi se ruskim i italijanskim. U periodu 2002.-2004. zapošljena u Sekretarijatu za privredu i finansije opstine Budva. 2004-2006 radila u kompaniji DMD " Delta" kao kay account menager. Privatna preduzetnica od 2006.-2021. godine u oblasti ugostiteljstva i turizma.U periodu 2021.-2022. predsjednica odbora direktora kompanije "Sv.Stefan hoteli" ad Budva trenutno radi kao samostalna referentkinja. Građanska aktivistkinja u oblasti zaštite i afirmacije kulturne baštine i prirodnog bogastva. Učesnica panela iz ove oblasti."