31-05-2021

Digitalizacija velika šansa za Crnu Goru

Digitalizacija je velika šansa za Crnu Goru, dok je budućnost finansijskog tržišta u saradnji banaka i FinTech kompanija, ocijenili su guverner Centralne banke, Radoje Žugić i predstavnici nevladinog udruženja ICT Cortex.

Digitalizacija velika šansa za Crnu Goru | Radio Televizija Budva

Foto: pixabay.com/ilustracija

Iz CBCG je saopšteno da je ICT Cortex klaster kompanija koje predstavljaju oko 50 odsto crnogorskog IT tržišta, sa oko 400 zaposlenih, dok njihovo učešće u ukupnom izvozu Crne Gore čini oko deset odsto.

Sastanak je održan na inicijativu CBCG, u cilju promovisanja saradnje te institucije i IT sektora na planu razvoja novih tehnologija, čijim kreativnim rješenjima će se olakšati i ubrzati simbioza tehnologija i korisničkih usluga za finansijko tržište Crne Gore.

Žugić je saopštio da CBCG sa posebnom pažnjom prati dešavanja vezana za razvoj FinTech-a.

„Uvažavajući značajne inovacije u industriji plaćanja i ubrzani razvoj digitalizacije, CBCG je započela sa projektom uvođenja servisa instant plaćanja“, saopštio je Žugić.

Paralelno, CBCG podržava razvoj FinTech-a u oblasti bankarskih i platnih usluga i podstiče saradnju između banaka i FinTech kompanija, a sve u cilju zadovoljavanja potreba klijenata.

Na sastanku je najavljena skora operacionalizacija CBCG FinTech Hub-a kao regulatornog inovacionog centra, kojim ta institucija promoviše razvoj FinTech-a u oblasti bankarskih i platnih usluga, sa ciljem stvaranja tehnološki napredne Crne Gore sofisticiranih vještina i inkluzivnog društva.

CBCG je upoznala predstavnike ICT Cortex-a sa realizacijom projekta izrade Strategije malih plaćanja od naredne do 2026. godine i Standardizacije QR koda.

„Naglašena je važnost što skorijeg usvajanja novog zakona o platnom prometu, kojim će se u pravni sistem Crne Gore u potpunosti implementirati direktiva Evropske unije (EU) o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (PSD2)“, navodi se u saopštenju.

Ovim zakonom se, između ostalog, predviđa uvođenje novih platnih usluga kojim bi se tržište otvorilo i za nove potencijalne pružaoce tih usluga.

Predstavnici ICT Cortex-a su predstavili svoje viđenje trenutnog institucionalnog okvira za pružanje platnih i bankarskih usluga, kao i inovacione projekte koje su implementirali u domaćem i regionalnim finansijskim sistemima.

Žugić je najavio da će CBCG u posljednjoj sedmici septembra ove godine organizovati konferenciju posvećenu digitalnoj transformaciji u bankarskom sektoru i pozvao sagovornike da učestvuju u pripremama za taj događaj.

„Na sastanku je dogovorena izrada memoranduma o saradnji sa ciljem produbljenja saradnju CBCG i ICT Cortexa, a koji će poslužiti kao osnova za razvijanje institucionalnih mehanizama za zajedničko djelovanje u pravcu kreiranja inovativnih rješenja i razvijanja novih poslovnih modela prilagođenih zahtjevima savremenog tržišta“, zaključuje se u saopštenju.