17-02-2016

Donijeli 7.542 rješenja za naknade majkama

Ministarstvo rada i socijalnog staranja do sada je donijelo 7.542 rješenja za naknade majkama koje imaju troje ili više djece, rekla je Pobjedi portparolka ovog resora Lela Vuković.

Donijeli 7.542 rješenja za naknade majkama | Radio Televizija Budva

Svi zahtjevi žena koje su do sada razmatrali, sudeći prema njenim riječima, bili su uredni, tako da, za sada, nije donijeto nijedno odbijajuće rješenje.

Prva isplata obaviće se 20. februara, a žene koje su stekle pravo na naknadu već u prvom obračunskom periodu a naknadu ne dobiju sada, primiće dvije u narednoj isplati 20. marta.

Ministarstvo kasni u obrađivanju prijava žena koje su bile godinama na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, jer dokumenta od te institucije dobijaju sporije.

Ove sedmice, kako je pojasnila Vuković, obradiće zahtjeve majki koje su dale otkaz ili obustavile penziju. Ministarstvo rada do sada je dobilo više od 20.000 zahtjeva žena. One koje imaju 25 godina radnog staža primaće 336 eura, kao i one koje imaju četvoro i više djece, a 15 godina radnog staža. Majke koje su 15 godina na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i imaju troje ili više djece primaće 192 eura.

Nedavno je poslanica Snežana Jonica (SNP), čiji je poslanik inicirao ovaj zakon a onda on dobio većinu u parlamentu, bez glasova DPS-a, pozvala ovu partiju da zajednički izmijene Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti kako bi se omogućilo pravo na doživotnu naknadu i ženama koje imaju od 15 do 25 godina radnog staža i troje djece. Taj prijedlog, međutim, nije prihvatljiv DPS-u, odakle pitaju ko bi ostao da radi kada bi sve žene primale socijalu. Oni su još ocijenili i daje zakon diskriminatorski.

Rožajac I. A. je krajem prošle godine Ustavnom sudu predao inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti naknada za majke koje imaju troje ili više djece. Ustavni sud će o tome odlučiti najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana pokretanja postupka.

Pravo na doživotnu naknadu nemaju žene koje su u radnom odnosu ili primaju penziju. Naknadu mogu da ostvare i majke koje su ostvarile radni staž u nekoj od republika nekadašnjih državnih zajednica čiji je dio Crna Gora bila do povratka nezavisnosti 2006. godine.

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisano je da, osim majki, pravo na naknadu ima i jedan od roditelja-njegovatelja koji njeguje i brine o licu koje je korisnik lične invalidnine. Ministarstvo rada dobilo je više od hiljadu ovakvih zahtjeva, a do sada je donijeto 327 rješenja. Iznos ovog primanja je 192 eura.