20-08-2023

Društvo za kulturni razvoj „Bauo” realizuje projekat posvećen pitanju bezbjednosti u saobraćaju

Društvo za kulturni razvoj "Bauo" realizuje projekat posvećen pitanju bezbjednosti u saobraćaju, koji je kako ističu, pri kraju sa realizacijom niza aktivnosti namjenjenjih široj javnosti narednih dana.


Program, Foto: Društvo za kulturni razvoj “Bauo”

Kako ističu u saopštenju, pitanje bezbjednosti u saobraćaju trebalo bi da bude jedna je od ključnih tema u društvu, posebno, imajući u vidu da je Crna Gora država s izuzetno visokim brojem saobraćajnih nesreća na drumovima. Podaci Uprave policije Crne Gore govore da je situacija alarmantna: samo od početka 2015. pa do kraja jula 2023. godine, u ukupno 47.984 registrovanih saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori, 497 lica izgubilo je život, dok je s lakšim i težim povredama prošlo 22.286 osoba.

Broj poginulih lica u posmatranom periodu je sljedeći: 51 (2015), 65 (2016), 63 (2017), 48 (2018), 47 (2019), 48 (2020), 55 (2021), 73 (2022) i 47 (zaključno sa julom 2023. godine).

“Ova činjenica svakako je jedan od centralnih motiva za nastanak monografske studije "Obilježja smrti na crnogorskim drumovima: sjećanje i upozorenje", napisane i objavljene nedavno u okviru projekta "Evidentiranje, mapiranje i valorizacija obilježja saobraćajnih nesreća na drumovima u Crnoj Gori" nevladinog udruženja Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru. Projekat je podržalo Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore putem Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju za 2022. godinu.U pitanju je projekat koji je podrazumijevao obilazak glavnih (magistralnih) saobraćajnica u Crnoj Gori te mapiranje i dokumentovanje obilježja pored puta (krajputaša) podignutih stradalima u nesrećama u drumskom saobraćaju. Na osnovu analize sakupljene građe (čak preko 300 obilježja), nastala je monografska studija "Obilježja smrti na crnogorskim drumovima: sjećanje i upozorenje", autora mr Dušana Medina (arheolog i menadžer u kulturi), dr Ljiljane Gavrilović (etnološkinja-antropološkinja) i dr Biljane Sikimić (lingvistkinja), u izdanju Društva za kulturni razvoj "Bauo". Recenzenti studije su dr Srđan Radović i mr Milica Nikolić, etnolozi-antropolozi”, ističe se u saopštenju."Kao jedan od ciljeva projekta jeste nastojanje da se obilježja na mjestima nesreća u drumskom saobraćaju u javnosti percipiraju kao dio memorijalne prakse i memorijalne kulturne baštine Crne Gore, te da budu društveno vidljiva i, koliko je moguće više, valorizovana, te kao takva dodatno doprinijeti skretanju pažnje na opsasnosti koje vrebaju u drumskom saobraćaju, nekada pogubne i po ljudski život", saopšteno je iz Društva za kulturni razvoj "Bauo".