12-02-2019

Gost "Radio ordinacije" limfterapeut Simo Bulajić

O projektu za standarde i protokole u oblasti limfedema u zdravstvenom sistemu Crne Gore, danas će u Radio ordinaciji govoriti limfterapeut i predsjednik komisije za izradu ovog dokumenta Simo Bulajić.

Gost

U Radio ordinaciji 12. februara 2019. godine više detalja o limfnom sistemu, glavnim lifnim organima, funkciji limfnog sistema, vrstama i stadijumima limedema.

Limfedem do sada nije bio prepoznat kao problem, te nije imao ni adekvatnu dijagnostiku ni tretman i tek sa ovom standardizacijom će biti bolje informisani i zdravstveni radnici i pacijenti, kako tretirati probleme i razne komplikacije da bi liječenje bilo adekvatno.

Sa limfterapeutom Simom Bulajićem danas od 12h razgovara Branka Čvorović.

Reprizno izdanje Radio ordinacije, danas u 18.30.