04-06-2019

Inkluzivna muzička radionica u Puževoj kućici

Danas će u prostorijama NVO "Puževa kućica" u Budvi od 18 sati, biti održana "Inkluzivna muzička radionica" u saradnji sa Gradskom muzikom Budva.

Inkluzivna muzička radionica u Puževoj kućici | Radio Televizija Budva

"Radionica je dio projekta »Saradnjom sa državnim organima i NVO sektorom do unapređenja potencijala i kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju« koji je podržala Komisija Ministarstva rada i socijalnog staranja za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2018 godinu, koji sprovodi NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa'' Podgorica", saopšteno je iz NVO "Puževa kućica".