28-04-2016

“Vježbaj Humanost” u Positive Fitness Club-u

Juče je Positive Fitness Club započeo akciju “Vježbaj Humanost” sa ciljem da pomognu djeci sa smetnjama u razvoju iz Budve.

“Vježbaj Humanost” u Positive Fitness Club-u | Radio Televizija Budva

Kutija za donacije biće postavljena na recepciji kluba do 29. maja gdje će članovi kluba ali i oni koji to nisu, shodno svojim mogućnostima, moći novčano da doniraju Udruženju roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica”.

Akcija će biti završena Fitness vikendom koji će biti otvoren za sve ljude dobre volje.