11-05-2018

Inspekcija naložila uklanjanje ograde u Petrovcu

Kompanija "Euro mix trade" postavila je bez odobrenja ogradu (drvenu, platnenu i od armaturne mreže) na javnoj površini u Peterovcu, pa je istu, po naredbi Komunalne ispekcije, dužna da ukloni.

Inspekcija naložila uklanjanje ograde u Petrovcu | Radio Televizija Budva

Komunalni inspektor je juče, po službenoj dužnosti, a po pisanoj prijavi Sekretarijata za pravnu zaštitu, koja je inicirana na zahtjev građana Petrovca, izašao na lice mjesta, na dio javne površine, potok, u Petrovcu i konstatovao da je isti zauzet na način da je firma DOO "Euro mix trade" postavila ogradu (drvenu , platnenu i od armaturne mreže), bez odobrenja nadležnog organa Opštine Budva.

Komunalni inspektor je zapisnički naložio da se ograda i par stolova uklone sa dijela javne povrsine, u roku od dva dana.