16-03-2018

Euro za obilazak Starog grada

Za organizovane turističke grupe ulaz u Stari grad Budva će se ubuduće naplaćivati jedan euro, odlučila je Vlada koja je na jučerašnjoj sjednici usvojila Odluku o uvođenju izletničke takse.

Euro za obilazak Starog grada | Radio Televizija Budva

Ona će, kako se navodi u odluci koju je juče razmatrala Vlada, iznositi jedan euro.

"Ovom odlukom uvodi se izletnička taksa koja se naplaćuje turistima koji u okviru organizovanih grupa, posredstvom turističkih agencija, drugih pravnih lica ili preduzetnika registrovanih za obavljanje turističke djelatnosti, posjećuju Stari grad Budva, kao turistički lokalitet izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti. Izletnička taksa se naplaćuje svakom turisti koji obilazi zidine Starog grada, u iznosu od 1,00 euro", navodi se u Odluci koja je objavljena na sajtu Vlade.

Izletnička naknada se naplaćuje u toku cijele godine.

"Turistička organizacija Opštine Budva je dužna da najkansije do 31.12. tekuće godine sačini i donese Program upotrebe sredstava izletničke takse za narednu godinu. Planirana sredstva od naplate izletničke takse moraju biti iskazana u finansijskom planu Turističke organizacije Budva. Na finansijski plan Turističke organizacije Opštine Budva i Program upotrebe sredstava iz stava 1 ovog člana saglasnost daje Skupština Opštine Budva. Izvještaj o ostvarivanju Programa upotrebe sredstava iz stava 1 ovog člana razmatra i ocjenjuje Skupština Opštine Budva koja daje i saglasnost na završni račun Turističke organizacije", dodaje se u Odluci.