02-11-2021

(VIDEO) Zenović: Moramo se svi, konačno, okrenuti Starom gradu

Pomoćnik sekretara za zaštitu imovine Opštine Budva, Đorđe Zenović je u razgovoru za naš portal prokomentarsao stanje u kojem se nalaze istorijska zdanja u Starom gradu. On se osvrnuo na zgradu Čekrdekovića, zgradu u kojoj je smješten Arheološki muzej, kao i starogradske bedeme.


Foto: beautifulmontenegro.me

On je podsjetio da zgradu Čekrdekovića trenutno koristi Gradska muzika, a da Opština u katastru nekoliko godina ne uspijeva da se upiše kao vlasnik.

U zgradi u kojoj se nalazi Arheološki muzej u jednoj dijelu su, prema njegovim riječima, takođe aktivni imovinsko-pravni sporovi."To su objekti koji se nalaze na reprezentativnim mjestima koje bi definitivni trebalo valorizovati", poručio je Zenović.

Zenović je naglasio da nije zadovoljan ni stanjem starogradskih bedema.

"Turisti koji prođu sigurno vide instalacije struje iz prethodnog perioda, a pojedine ploče su napukle. Tu je moj apel Sekretarijatu za investicije, komunalno-stambene poslove i JU Muzeji i galerije, koji trenutno upravljaju Bedemima, da se i tu otvori priča. Moramo se svi, konačno, okrenuti Starom gradu koji trenutno propada i služi samo kao, po mom mišljenju, javna diskteka i kao nešto iz čega se stalno izvlači novac, a ne ulaže se ništa", naglasio je on.

Pomoćnik sekretara za zaštitu imovine istakao je da je Stari grad rješenjem Ministarstva kulture proglašen za spomenik kulture od nacionalnog značaja. Zenović napominje da Ustav propisuje da se sloboda preduzetništva može ograničiti ukoliko je to potrebno radi zaštite spomenika kulture.

"U tom smislu, moja namjera, kao nekog ko je takođe član Mjesne zajednice Stari grad, je da zajedno pokrenemo inicijativu da se na neki način upravo ograniči sloboda preduzetništva tj. da se određeni sadržaji koje Stari grad ima obrišu ili svedu na minimum", rekao je naš sagovornik.Kada je očuvanje i revalorizacija ovog dijela Budve u pitanju, Zenović napominje da se zarad ostvarenja tog cilja mora sinhronizovano djelovati i da je u pitanju proces u koji moraju biti uključeni i država, i lokalna samouprava, i privatni preduzetnici.

"Moramo svi biti svjesni da, ukoliko malo smanjimo apetite, i okrenemo se održivom razvoju i zaštiti svih spomenika kulture, tek onda možemo pričati o tome da se Budva otrgla iz kandži komercijalizacije koja nas je "napala" u posljednjih 15-20 godina", zaključio je Zenović.


M.S.