08-02-2024

Opština Budva osporava zahtjev da se gradi devetospratni hotel na mjestu nekadašnjeg poslovnog centra

Komapnija „Montenegro Assets Managment“ je krajem prošle godine uputila zahtjev Direktoratu glavnog državnog arhitekte Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje budućeg hotela u Budvi koji planira da gradi na mjestu nekadašnjeg poslovnog centra preko puta hotela „Mogren“.


Printscreen: YouTube/RTV Budva

Opština Budva osporava zahtjev kompanije, te su se, shodno tome, obratili Ministarstvu zatraživši da se Opštini prizna svojstvo stranke u postupku prilikom odlučivanje glavnog državnog arhitekte.

Riječ je o poslovnom objektu koji je bio u vlasništvu kompanije Roaming Montenegro, a koja je godinama pokušavala da dobije dozvolu da gradi luksuzni hotel na ovoj lokaciji. Direktorat glavnog državnog arhitekte odbio je u maju 2022. godine žalbu kompanije i potvrdio rješenje glavnog gradskog arhitekte koji je odbio da da saglasnost da dopunjeno idejno rješenje devetospratnog hotela.

Glavni gradski arhitekta odbio je da da saglasnost uz obrazloženje da predloženo idejno rješenje odudara od okruženja, kroz svoju volumetriju i završnu obradu fasada, da nedostaje 15 parking mjesta, da su evidentirana četiri neuslovna parking mjesta, kao i da prilaz objektu ide preko parcele koja je u vlasništvu Opštine i da ne postoji saglasnost vlasnika susjedne katastarske parcele.

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva je već jednom podnio tužbu Upravnom sudu o ovom slučaju, a Sud je usvojio tužbu i poništio rješenje o davanju saglasnosti.

„Sekretarijat je po saznanju da je glavni državni arhitekta izdao saglasnost na idejno rješenje podnio zahtjev da budemo stranka u postupku. Konkretno, na toj urbanističkoj parceli Opština Budva u znatnom djelu ima svoja vlasnička prava, odnosno katastarske parcele na kojima je predviđena po DUP-u izgradnja garaže. Mi još uvijek nismo vidjeli to idejno rješenje, samo smo putem sajta glavnog državnog arhitekte upoznati da je ono izdato. Nismo još dobili informaciju o kolikoj zauzetosti, spratnosti i svim ostalim indeksima je riječ i to ćemo da osporavamo zajedno sa našim gradskim arhitektom kada budemo imali uvid. Smatramo da na tom potezu ne bi smjelo da se gradi, jer je to velika urbanistička parcela i tu je dosta privatnih vlasnika, zajedno sa Opštinom Budva. Svako polaže naravno neka svoja prava na gradnju“, kazao je za Polis sekretar za zaštitu imovine Opštine Budva, Đorđe Zenović.


Zenović, Printscreen: YouTube/RTV Budva

Cilj Opštine je da se na tom mjestu izgradi garaža kako to predviđa DUP, kazao je Zenović.

„Ne ulazeći u to da li je izvodljivo da tu bude šest ili sedam podzemnih etaža, važno je bar da krenemo i zaštitimo naša prava. To nam je dovoljan argument. Takođe moram da istaknem da smo mi još jednom dobili tu pravnu bitku pred Upravnim sudom, da je Sud osporio idejno rješenje i da je prethodni državni arhitekta u nekoliko navrata odbio zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje, jer je smatrao da se mora sačekati prostorni plan Opštine Budva, koji bi po svom karakteru trebao da bude sanacioni i da umanji svu tu zauzetost i spratnost na tom i ostalim lokalitetima duž obale“, naveo je on.

Na potezu su, kako dodaje on, novi državni arhitekta i Ministarstvo.

„Nemamo informacije ko je postavljena za glavnog državnog arhitetku, ali Ministarstvo na čelu sa ministrom Odovićem treba da nam uvaži zahtjev da budemo stranka u postupku. Mi ćemo nanovo istaći sve argumente koje smo već isticali. Šta drugo da očekujemo, odnosno istovjetnu odluku da se na tom lokalitetu neće graditi bilo kakvi soliteri i objekti koji štrče i od hotela Mogren i od vizure Starog grada. Treba da koliko možemo sačuvamo makar taj prostor koji nam je preostao“, kazao je Zenović.

Kako je Zenović zaključio, cilj je da se privede namjeni ono što je predviđeno i što je u korist Opštine Budva.