17-05-2021

Izložba "Ćemer – nasljeđe i ponos Crnogorke" u Muzeju grada Budve

Povodom Međunarodnog dana muzeja, u utorak, 18. maja u Muzeju grada Budve, biće otvorena izložba „Ćemer – nasljeđe i ponos Crnogorke“ u 18 časova.


Izložbu će zvanično otvoriti gospođa Dobrila Vlahović, konzervatorska savjetnica. Kustosi izložbe su Ljubica Radović, MA kustos etnolog-antropolog i Goran Bubanja, kustos istoričar/muzejski savjetnik.

Suština izložbe ogleda se u konceptu koji nastoji da ukaže na značaj ženskog pojasa – ćemera, za ženu i njen položaj u crnogorskom društvu krajem XIX i početkom XX vijeka. Pored toga što plijene ljepotom i tehnikom izrade, pored estetske funkcije i funkcije prilikom odjevanja, ćemeri su imali ulogu u označavanju bračnog statusa žene i ekonomskog položaja u društvu. Način na koji je ćemer dobijen ili naslijeđen, kada i u kom periodu života, govori o njegovoj simbolici u kojoj se očitavaju kulturne karakteristike i značaj nakita/kićenja.U okviru izložbe će biti prikazani i rezultati istraživanja na terenu, nastali bilježenjem pojedinačnih istorija predmeta i porodičnih istorija pojedinaca. Na ovaj način posjetioci će dobiti širu percepciju o upotrebi i značaju ćemera za ženu u Crnoj Gori. Boravak na terenu je omogućio budu zabilježeni primjeri upotrebe i nasljeđivanja ćemera i u savremenom kontekstu, što ukazuje na to da ta praksa još uvijek živi, čime se posebno ističe nematerijalni aspekt ovog domena kulturnog nasljeđa.

Veliku zahvalnost na saradnji i pomoći dugujemo kolegama iz Polimskog muzeja u Beranama, Zavičajnog muzeja u Pljevljima, Zavičajnog muzeja u Herceg Novom, kolegama iz Muzeja kralja Nikole i Etnografskog muzeja iz Cetinja. Pored njih, posebnu zahvalnost dugujemo pojedinicma, kolekcionarima i porodicama koji su nesebično ustupili predmete za potrebe realizacije naše izložbe, s obzirom da je veći broj predmeta koji će biti izloženi upravo iz privatnih kolekcija, saopšteno je iz JU "Muzeji i galerije" Budve.