06-08-2018

Izvori saznanja o turističkom prometu nepouzdani

Prijava i odjava gostiju putem aplikacije eVisitor upotpunila bi izvore saznanja o turističkom prometu u Crnoj Gori, koji su sada nepotpuni i nepouzdani, ocijenio je profesor na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, Ivo Županović.

Izvori saznanja o turističkom prometu nepouzdani | Radio Televizija Budva

Županović je za Pobjedu kazao da u Crnoj Gori ne postoji egzaktan informacioni i upravljački sistem u turizmu, kao što je to primjer u Hrvatskoj i dodao da je za bolju naplatu boravišne takse potrebno unapređenje zakona.

Evisitor predstavlja informacioni sistem za prijavu i odjavu turista koji integriše sve turističke zajednice, a koristi se u Hrvatskoj.

“Podaci su dostupni predstavnicima Nacionalne turističke zajednice, relevantnih ministarstava, poput unutrašnjih poslova, turizma, javne uprave, zatim državnih organa putem Poreske uprave, ali i raznih inspekcija, kao i državnog zavoda za statistiku”, rekao je Županović

Na taj način, kako je naveo, poboljšao bi se i monitoring naplate boravišne takse, prvenstveno se misli na interesovanje za Poresku upravu, turističke organizacije na raznim nivoima i inspekcije.

“E-Visitor omogućava uvid u osnovne informacije svih turističkih zajednica i o 60 hiljada pružalaca usluga smještaja, a posmatrana turistička zajednica ima uvid u sve prikupljene podatke o smještajnim objektima i kretanjima turista na svom području”, kazao je Županović.

On je naveo da eVisitor, na osnovu evidentiranih prijava, odjava gostiju i podataka o pojedinom smještajnom objektu, automatski, na bazi kriterijuma koji se odnose na kategoriju turističkog mjesta i trajanje sezone pravi kalkulaciju boravišne takse po smještajnom objektu.

Kroz ovaj sistem, kako je kazao Županović, mogu se dobiti značajne informacije o profilu turista i turističkim trendovima, odnosno kako potencijalnim gostima Crnu Goru približiti kao poželjnu turrističu destinaciju

On smatra da je neophodno unaprijediti crnogorski Zakon o boravišnoj taksi ili uvesti podzakonska akta u tom smislu.