23-11-2019

Danas promocija knjige “Finansijska analiza” u Akademiji znanja

Promocija knjige "Finansijska analiza" prof. dr Iva Županovića u saradnji sa budvanskim Fakultetom za biznis i turizam i Turističkom organizacijom Budve, biće održana danas u 19h u prostorijama Fakulteta za biznis i turizam (sala D3) u zgradi Akademiji znanja u Budvi.

Knjiga je proizvod dugogodišnjeg naučnog i pedagoškog rada prof. dr Iva Županovića uz značajnu pomoć i saradnju dr Dragane Zečević.

O knjizi će govoriti predsjednik Upravnog odbora Fakulteta za biznis i turizam, prof. dr Ivo Armenko, kao i predstavnik/ica Turističke organizacije Budva, koja je i ujedno podržala štampanje knjige.


"Posebna pažnja je upravo na autputima finansijske analize, što je od posebnog značaja za oblast turizma, zbog elastičnosti turističke tražnje, od koje zavise ukupni prihodi u ovoj oblasti, što opet uzrokuje konstantan monitoring i optimizaciju troškova", navode u saopštenju.

"Finansijska analiza ima za cilj da ocijeni stanje i poslovanje preduzeća, a proistekla je iz analize bilansa. Osnovni finansijski izvještaji predstavljaju informacionu podlogu za finansijsku analizu", dodaju u saopštenju.

"Finansijska analiza je od posebne važnosti za upravljanje poslovanjem i razvoj preduzeća u turizmu, s obzirom da podrazumijeva kako analizu trenutnog finansijskog položaja i rezultata poslovanja preduzeća, tako i procjenu budućih finansijskih rezultata. Na osnovu analize finansijskih izvještaja dobijaju se informacije koje su ključne za donošenje poslovnih odluka", zaključuju u zvaničnom saopštenju za naš portal.