23-02-2019

Jak vjetar napravio materijalnu štetu

S obzirom na jak vjetar i vremenske nepogode, na dežurni telefon komunalne inspekcije i komunalne policije u toku današnjeg dana zabilježeno je 50 poziva naših građana.

Jak vjetar napravio materijalnu štetu | Radio Televizija Budva

Zbog vanrednih okolnosti, pored dežurnog, angažovano je još inspektora i komunalnih policajaca koji su, tokom cijelog dana, obilazili teren i izlazili na svaki poziv građana.

Uglavnom se radi o materijalnoj šteti koju je na automobilima, autobusima i građevinskim mašinama izazvalo oboreno drveće, gradjevinski materijal i reklamni panoi, kao i ograde dvorišnih prostora ispred porodičnih objekata, kako drvene od lakšeg materijala tako i kovane.

O navedenim nepravilnostima službena lica sačiniće službene zabilješke i iste uručivati strankama.