12-11-2020

Javna rasprava o rebalansu budžeta za 2020. godinu

Sekretarijat za finansije Opštine Budva uputio je Javni poziv svim zainteresovanim subjektima kako bi uzeli učešće u Javnoj raspravi u vezi pripreme Nacrta odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu, navodeći da, uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom Covid-19, neće biti organizovane javne tribine.

Javna rasprava o rebalansu budžeta za 2020. godinu | Radio Televizija Budva

Sekretarijat za finansije Opštine Budva uputio je JAVNI POZIV građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, a uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom Covid-19, Sekretarijat za finansije obavještava zainteresovane subjekte da neće biti organizovane javne tribine, već zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu proslijediti:

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za finasije Opštine Budva, Trg sunca br. 3;

- putem e-mail adrese: marko.vujovic@budva.me

Sekretarijat za finansije Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 30.11.2020. godine.

Izvještaj iz prethodne tačke objaviće se 01.12. 2020. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godine biće objavljen od 11.11 do 26.11.2020. godine: preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva.

PROGRAMOM JE PRECIZIRANO SLJEDEĆE:

1. Program javne rasprave za Nacrt odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu je dostupan u periodu od 11.11. do 26.11.2020. godine, na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, 1. Opština Budva/Novosti; 2. Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti,

- na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva i

- na RTV Budva - oglasno;

2. Uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom Covid-19, neće se organizovati javne tribine, tako da će Nacrt odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu biti dostupan svim zainteresovanim u periodu od 11.11. do 26.11.2020. godine, na:

- internet adresi Opštine Budva www.budva.me (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti) i na

- Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva

3. Sekretarijat za finansije Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 30.11.2020. godine.

4. Izvještaj iz prethodne tačke objaviće se 01.12.2020. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti) i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.


D.B.