03-12-2020

Javni uvid - Projekat izgradnje obilaznice oko Budve

Iz Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva obavještavaju da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva podnijelo Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve.Pomenuto se, kako su naglasili, odnosi na poddionice 1.1, na lokacijama KO Gorovići, KO Pobori, KO Lastva, KO Maine, KO Brajići i KO Kuljače u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje, Opština Kotor i Opština Budva.

"U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, radnim danima od 9 do 12 časova", kazali su iz Sekretarijata.

Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine https://epa.org.me.Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 07. decembra ove godine.