21-08-2020

Jelušić: Komediografija jednog razrješenja

"Priznajem da sam do prije nekoliko dana dijelio optimistično Dekartovo filozofsko uvjerenje da zdrav razum (: bon sens) čovjeka razlikuje od životinje, i da je, bar kao mogućnost, podjednako raspodijeljen na sve ljude. Moram sada javno priznati, da su me autori Rješenja o smjeni predsjednika i članova Savjeta Grada teatra, u tome duboko pokolebali", kazao je u saopštenju za javnost Siniša Jelušić, kojeg je nova odbornička većina u SO Budva nedavno razriješila sa mjesta predsjednika Savjeta JU "Grad teatar".


Foto: Gradteatar.me

Saopštenje prenosimo integralno:

Pažljivo tragajući za podatkom o nekom mom ili našem neoprostivom sagrešenju, u Rješenju sam pronašao krucijalan razlog. Naime, odlukom o budžetu Opštine, planiran je 1 055 000, a naš je predviđeni navedeni iznosio 1 050 000 evra. Elem, kako god to shvatili, u okviru plana realizacije jednog po svemu vrhunskog festivala, mi smo, ne može se poreći, budžetu Opštine ušetedjeli 5000 evra. I to što smo uštedjeli, a nismo ih poput ranijih, blago rečeno, prisvojili, jedan je od krupnih razloga zbog kojih smo brutalno kažnjeni.

Ako su ovo kriterijumi, a drugi razlog je još trivijalniji, može se samo pretpostaviti kakva je budućnost Gradu teatru od naših, razuma lišenih protagonista ovog razrješenja, namijenjena! Proishodi da nas je glave došlo ovih sudbinskih, ušteđenih 5000 evra, u odnosu na stanje ustanove pred izdisajem kakvo smo po dolasku zatekli, više od milion evra duga, zaposleni nekoliko mjeseci bez plata, a kada sam zapanjen izvještajem o poslovanju zapitao nezavisnog revizora za komentar, odgovorila je da nema sumnje da sve ovo proishodi iz sinhronizovanog rada jedne vrlo organizovane kriminalne grupe!

Ako smo uspjeli da u najvećoj mjeri vratimo ovaj, za jednu ustanovu kulture, skandalni dug, ali i da istovremeno održimo festival sa pet programskih ravni na najvećem nivou /napominjem: po sudu kritike postajemo jedan od najvažnijih mediteranskih ljetnjih festivala, dobijamo članstvo u Evropskoj teatarskoj asocijaciji, sredstva iz evropskih fondova, nagrade za koprodukcije i mnogo toga još - onda nema druge nego zaključiti, da su nas smijenili oni koji sa zdravim razumom i uz to, sa samom kulturom nikakve veze ne mogu imati!

Poruka ovog bestijalnog čina više je nego jasna: ovakva politika smjera da učiniti sve da kulture u gradu koji baštini milenijumsku tradiciju, više uopšte ne bude – nije li sve je ovo bjelodano dokazano konačno i njihovim ranijim višedecenijskim rukovodjenjem! Pokazuje se međutim da onaj ko je zdravog razuma lišen ne mora biti lišen i komediografskog talenta.

Rješenje koje sam dobio priznajem da me podsjetilo na neke od najboljih Gogoljevih stranica (sasvim konkretno, imam u vidu završni dio Revizora), tako da smo za budućnost GT, bar nešto dobili: javno sada predlažem Petru Božoviću, bardu našeg glumišta, da ovo Rješenje komediografski ovjekovječi, da tako upotpuni komediografski repertoar GT, pogotovo što prave komedije kod nas ima realtivno malo. Uvjeren sam da bi to bila jedna od svakako najgledanijih komedija ovoga prostora, sa umnom porukom koju komediografski žanr u sebi nosi. U našem slučaju: da nam se ovaj politički teror koji vrhuni u sceni nasilja nad narodom i maloumna vlast boljševičke inspiracije, čije posljedice već dobrano trpimo, u buduće više nikada ne ponove!