16-10-2017

KCCG dobija opremu od 7 miliona

Klinički centar Crne Gore uskoro će biti bogatiji za brojnu kvalitetnu medicinsku opremu, odnosno aparate vrijedne skoro sedam miliona eura, kazala je direktorica te institucije Zorica Kovačević.

KCCG dobija opremu od 7 miliona | Radio Televizija Budva

Kako je Dnevnim novinama kazala direktorica KCCG Zorica Kovačević, ta ustanova će putem tendera koji je raspisala sredinom septembra nabaviti aparat za anesteziju – za rad u magnetnom polju, IOL master – izračunavanje intraokularnog sočiva, ultrazvuk oka, autokeratorefraktometar, digitalni angiograski aparat za kardiološke dijagnosticke procedure, dvodetektorska SPECT/CT gama kameru, flow cytometar, laser za razbijanje kamena u urinarnom traktu, monitore sa centralnom jedinicom, OCT aparat novije generacije, operacioni mikroskop za zadnji segment oka, transportni respirator, ultrazvucni aspirator, uređaj za magnetnu rezonancu T, ekspertni ultrazvuk u perinatologiji, ultrazvuk za potrebe ginekologije, ultrazvuk srca, Video sistem za laparaskopiju i višeenergetski linearni akcelerator.

Ona je podsjetila da je Ministarstvo zdravlja početkom aprila iniciralo pokretanje postupaka javnih nabavki medicinske opreme/aparata za potrebe Kliničkog centra i ostalih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.

“Ukupna procijenjena vrijednost javnih nabavki je 11.800.000 eura sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost, dok je procijenjena vrijednost javnih nabavki koje je dužan Klinički centar da sprovede za svoje potrebe 6.978.000 eura sa PDV-om”, rekla je Kovačević.

Postupci javnih nabavki, kako je rekla, sprovode se uz striktno poštovanje načela javnih nabavki.

“Specifikacije, odnosno tehničke karakteristike predmeta javne nabavke u svim postupcima sačinjene su tako da je omogućeno većem broju ponuđaca da dostave ponude. Istovremeno se vodilo računa da se potrebne karakteristike odrede tako da se dobiju najkvalitetniji aparati, pod najpovoljnijim uslovima za Klinički centar”, rekla je Kovačević istakavši da ni u jednom postupku javne nabavke koji je do sada sproveden nije bilo žalbi na tendersku dokumentaciju.